14:54 ICT Thứ năm, 21/02/2019
Rss Feed
Mời tham dự Cuộc thi “Tác phẩm nghệ thuật về không khí”

Mời tham dự Cuộc thi “Tác phẩm nghệ thuật về không khí”

Ban tổ chức Hội nghị quốc tế về Không khí sạch BAQ 2006 phát động cuộc thi “Tác phẩm nghệ thuật về không khí” (Art for Air) nhằm mang đến Hội nghị những hình ảnh minh chứng rõ rệt cho những cố gắng làm sạch không khí của các nước Châu Á.

Đăng lúc: 14/03/2006 05:49:47 PM | Đã xem: 941 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo về việc kêu gọi nộp đơn cho các dự án nhỏ

Thông báo về việc kêu gọi nộp đơn cho các dự án nhỏ

Sứ quán Thuỵ Điển thông báo, Quỹ Môi trường Sida tiếp tục được Sida (Sida- Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế của Thuỵ Điển) tài trợ trong thời gian từ tháng 1/2006-6/2007 để phát huy và hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như tăng cường sự tham gia của các tổ chức/nhóm vào quá trình phát triển. Được sự uỷ nhiệm của Sứ quán, Văn phòng Nhóm Cố vấn xin thông báo về việc kêu gọi nộp đơn cho các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường Sida (SEF).

Đăng lúc: 06/03/2006 02:01:48 PM | Đã xem: 903 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Hãy hưởng ứng Ngày Quyền Người tiêu dùng thế giới 15/3

Hãy hưởng ứng Ngày Quyền Người tiêu dùng thế giới 15/3

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam gửi các hội thành viên

Đăng lúc: 23/02/2006 03:40:46 PM | Đã xem: 880 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Mời viết bài tham dự CAFEO 24 tại Malaysia

Mời viết bài tham dự CAFEO 24 tại Malaysia

Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO) là một tổ chức phi chính phủ có tham gia vào Ban Thư ký của ASEAN. Thành viên của AFEO gồm các Viện, các tổ chức kỹ sư của các nước ASEAN. Hội nghị được tổ chức hàng năm luân phiên tại các nước thành viên. Mục đích của các hội nghị hàng năm là thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác và trao đổi các ý tưởng và kinh nghiệm giữa các tổ chức kỹ sư cấp quốc gia và các hiệp hội nghề nghiệp của các nước thành viên AFEO.

Đăng lúc: 22/02/2006 05:20:09 PM | Đã xem: 952 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 175/2018 new (1)

Trang 1 Ban tin so 175

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 12 2018 (final) small