05:03 ICT Thứ ba, 17/10/2017
Rss Feed
ENABLE hỗ trợ sau tập huấn cho học viên

ENABLE hỗ trợ sau tập huấn cho học viên

Trong thời gian qua, Ban quản lý dự án ENABLE đã tổ chức 2 khoá tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGO) về "Đánh giá nông thôn có sự tham gia - PRA" và "Quản lý chu trình dự án – PCM". Ban quản lý dự án ENABLE có kế hoạch hỗ trợ cho các học viên và các tổ chức có học viên tham gia các hoạt động nâng cao năng lực trên (nếu có nhu cầu) tổ chức các hoạt động chia sẻ/tập huấn lại trong/ngoài tổ chức. Cụ thể:

Đăng lúc: 07/01/2008 03:13:10 PM | Đã xem: 380 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Hội thảo - tập huấn “Kỹ năng viết tin khoa học/tin hoạt động Hội”

Hội thảo - tập huấn “Kỹ năng viết tin khoa học/tin hoạt động Hội”

Trong năm 2008, Ban Thông tin và Ban Đào tạo&Phổ biến kiến thức sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo - tập huấn “Kỹ năng viết tin khoa học/tin hoạt động Hội” cho các cộng tác viên tại các hội thành viên và đơn vị trực thuộc. Khóa tập huấn nằm trong kế hoạch nâng cao chất lượng thông tin trên Bản tin KCP, trang web www.vusta.vn của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Đăng lúc: 12/12/2007 08:30:42 AM | Đã xem: 361 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Hình thành nhóm VNGO quan tâm đến hoạt động phi nông nghiệp

Hình thành nhóm VNGO quan tâm đến hoạt động phi nông nghiệp

Hiện nay, dự án ENABLE đã nhận được ý tưởng thành lập nhóm các tổ chức phi chính phủ quan tâm đến phát triển các hoạt động phi nông nghiệp trong các hoạt động dự án như mây tre đan, giấy dó… do Trung tâm Phát triển kinh tế xã hội và môi trường (CSEED) đề xuất. Chúng tôi mong muốn chia sẻ ý tưởng này với những tổ chức có cùng mối quan tâm và muốn tham gia, cụ thể:

Đăng lúc: 04/12/2007 02:32:03 PM | Đã xem: 374 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Nói chuyện chuyên đề về “Vai trò và trách nhiệm của đại biểu dân cử”

Nói chuyện chuyên đề về “Vai trò và trách nhiệm của đại biểu dân cử”

Ngày 29/11/2007, Dự án “Nâng cao hiệu quả hợp tác và học hỏi của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam-ENABLE” sẽ tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề nêu trên. Đây là một nội dung nhằm hỗ trợ các hoạt động vận động chính sách của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGO).

Đăng lúc: 22/11/2007 02:03:46 PM | Đã xem: 350 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Kế hoạch hoạt động tháng 12/2007 của dự án ENABLE

Kế hoạch hoạt động tháng 12/2007 của dự án ENABLE

Dự án "Nâng cao hiệu quả hợp tác và học hỏi của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam - ENABLE" thông báo kế hoạch hoạt động dự kiến trong tháng 12/2007 như sau:

Đăng lúc: 21/11/2007 11:39:58 AM | Đã xem: 388 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Nói chuyện chuyên đề về quy trình lập pháp của Việt Nam

Nói chuyện chuyên đề về quy trình lập pháp của Việt Nam

Nhằm cung cấp thêm các thông tin về việc xây dựng các văn bản pháp quy, Dự án “Nâng cao hiệu quả hợp tác và học hỏi của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam-ENABLE” tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về quy trình lập pháp của Việt Nam vào 6/11/2007.

Đăng lúc: 30/10/2007 01:43:21 PM | Đã xem: 367 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
 

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 158/2017 new (1)

Market Ban tin so 158 1 copy small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 (final) 1 copy small