22:41 ICT Thứ hai, 21/08/2017
Rss Feed
Đăng lúc: 16/01/2017 09:46:46 AM | Đã xem: 641 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Báo chí tham gia phản biện & Giám định xã hội phải bằng cái tâm trong sáng

Báo chí tham gia phản biện & Giám định xã hội phải bằng cái tâm trong sáng

Trong lịch sử 90 năm ra đời và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Không ai có thể phủ nhận được vai trò và những đóng góp to lớn của báo chí trong việc huy động sức mạnh của toàn dân tộc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như.

Đăng lúc: 01/01/2017 01:23:00 AM | Đã xem: 746 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Ông Nghiêm Vũ Khải – PCT LHHVN phát biểu Khai mạc

Cần có Luật Phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ

Sáng 27/12, Liên Hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam LHHVN) đã tổ chức Hội thảo "Hướng tới xây dựng Luật phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ " – Ông Phan Tùng Mậu, ông Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tịch LHHVN tham dự và đồng chủ trì hội thảo.

Đăng lúc: 27/12/2016 11:57:03 AM | Đã xem: 1533 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Quang cảnh hội thảo

Thông tin Phổ biến kiến thức của Hội Thú y Việt Nam năm 2016 tại Bắc Giang

Ngày 23/12/2016 được sự tài trợ kinh phí của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Thú y Việt Nam đã phối hợp với Chi cục Thú y Bắc Giang tổ chức hội thảo phổ biến kiến thức với chuyên đề “Bệnh tai xanh ở lợn và biện pháp phòng chống” cho các cán bộ làm công tác chuyên môn về chăn nuôi, thú y của Sở Nông nghiệp & PTNT, Chi cục thú y, Trạm thú y huyện, các trang trại chăn nuôi lợn tập trung và các hội viên của Hội Thú y ở Bắc Giang. Số đại biểu tham dự hội thảo gần 100 người.

Đăng lúc: 24/12/2016 01:23:10 PM | Đã xem: 803 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Ông Nghiêm Vũ Khải – PCT LHHVN phát biểu Khai mạc

Cần đưa khoa học công nghệ ứng dụng tới toàn dân

Sáng 22/12, Liên Hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam LHHVN) đã tổ chức Hội thảo "Triển khai chương trình hợp tác khung VUSTA- MOST trong hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ" – Ông Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tịch LHHVN tham dự và chủ trì hội thảo.

Đăng lúc: 22/12/2016 01:32:34 PM | Đã xem: 1480 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Đăng lúc: 15/12/2016 02:44:00 PM | Đã xem: 1497 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
 

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 157/2017 new (1)

Trang 1 Market Ban tin so 157 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang cd thang 6 small