09:55 ICT Thứ năm, 23/05/2019
Rss Feed
Đăng lúc: 03/07/2015 10:29:24 AM | Đã xem: 1706 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Toàn cảnh Hội nghị phản biện

Phú Yên: Phản biện đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dịch vụ việc làm

Ngày 24/6/2015, tại TP. Tuy Hòa, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức họp Hội đồng khoa học phản biện đánh giá đề án Quy hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đăng lúc: 26/06/2015 11:51:22 AM | Đã xem: 1832 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Ông Nghiêm Vũ Khải – PCT LHHVN phát biểu khai mạc hội thảo

Đồng bằng Sông Hồng giàu lên nhưng đời sống văn hóa nghèo đi !

Đó là lời cảnh báo của GS. Hoàng Chương – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc tại hội thảo: “Bảo tồn và phát triển văn hóa trong quá trình xây dựng Mô hình nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng” vừa được Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) tổ chức ngày 23/6/2015 tại Hà Nội.

Đăng lúc: 24/06/2015 12:11:53 AM | Đã xem: 1481 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Phổ biến kiến thức
Hình ảnh vườn Mắc ca

CẦN THÔNG TIN MINH BẠCH VỀ CÂY MÁC CA.

Có lẽ, trong số các chủ trương phát triển nông nghiệp, đến nay ít có loại cây nào tạo ra tranh luận đa chiều, sôi nổi như cây mắc ca (Macadamia) – một cây trồng mới được đưa vào Việt Nam và đang được Chính phủ và một số địa phương chủ trương mở rộng.

Đăng lúc: 12/05/2015 11:13:00 AM | Đã xem: 2649 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Ts. Phan Tùng Mậu tại Hội nghị Tăng cường hoạt động PBKT trong hệ thống báo chí LHHVN

THÀNH TỰU NỔI BẬT, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Trên 32 năm xây dựng và phát triển, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ (KH &CN) của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) ngày càng phát triển và đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

Đăng lúc: 09/05/2015 10:52:06 PM | Đã xem: 4800 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức , Đại hội VII , Báo cáo
Ông Phan Tùng Mậu, phó chủ tịch LHHVN điều hành Hội thảo định hướng và các giải pháp quản lý hoạt động báo chí

Hoạt động báo chí và quản lý báo chí trong hệ thống cơ quan Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) là một trong những cơ quan quản lý hệ thống báo chí lớn nhất Việt Nam hiện nay, có chức năng và nhiệm vụ đoàn kết và tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, điều phối hoạt động của các hội thành viên, là đầu mối giữa các cơ quan, tổ chức, thông tin, truyền thông nhằm giải quyết những vấn đề chung trong phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam.

Đăng lúc: 08/05/2015 02:55:00 PM | Đã xem: 6258 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức , Đại hội VII , Tin tức , Báo cáo
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 177/2019 new (1)

Trang 1 Ban tin so 177 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 3 2019 1 small