21:29 ICT Thứ tư, 26/07/2017
Rss Feed
Đăng lúc: 20/04/2017 04:18:44 PM | Đã xem: 362 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Đăng lúc: 30/03/2017 03:33:43 PM | Đã xem: 813 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Đăng lúc: 21/03/2017 09:45:56 AM | Đã xem: 399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Đăng lúc: 27/02/2017 04:43:13 PM | Đã xem: 1071 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Đăng lúc: 16/01/2017 09:46:46 AM | Đã xem: 572 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
Báo chí tham gia phản biện & Giám định xã hội phải bằng cái tâm trong sáng

Báo chí tham gia phản biện & Giám định xã hội phải bằng cái tâm trong sáng

Trong lịch sử 90 năm ra đời và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Không ai có thể phủ nhận được vai trò và những đóng góp to lớn của báo chí trong việc huy động sức mạnh của toàn dân tộc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như.

Đăng lúc: 01/01/2017 01:23:00 AM | Đã xem: 691 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức
 

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 156/2017 new (1)

Market Ban tin so 156 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang cd thang 6 small