09:09 ICT Thứ năm, 24/10/2019
Rss Feed

Chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Liên hiệp Hội Yên Bái

Đăng lúc: Thứ hai - 20/04/2015 12:58 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái (Liên hiệp Hội tỉnh) được thành lập ngày 20/4/2000 (Theo quyết định số 148/2000/QĐ-UB, của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái). Sau 15 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp Hội tỉnh đã qua ba kỳ đại hội; đến nay cùng với sự phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam, Liên hiệp Hội Yên Bái đã được thừa nhận là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức của tỉnh và là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, nằm trong hệ thống chính trị do đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

TS Nguyễn Văn Ý, chủ tịch Liên hiệp hội Khóa I phát biểu và ôn lại truyền thống từ khi mới thành lập Liên hiệp Hội Yên Bái

TS Nguyễn Văn Ý, chủ tịch Liên hiệp hội Khóa I phát biểu và ôn lại truyền thống từ khi mới thành lập Liên hiệp Hội Yên Bái

Được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban ngành trong tỉnh. Liên hiệp Hội tỉnh đã trở thành một địa chỉ tin cậy trong việc hợp hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức  trong và ngoài tỉnh, điều này được thể hiện qua việc phát triển của Liên hiệp hội tỉnh từ 06 tổ chức hội thành viên với 1.400 hội viên, thành hệ thống tổ chức khá toàn diện, gồm văn phòng cơ quan, hai ban chuyên môn (Ban thông tin phổ biến kiến thức và hội viên, Ban Khoa học công nghệ và tư vấn phản biện); 21 tổ chức hội thành viên chuyên ngành, 1 trung tâm trực thuộc Liên hiệp Hội tỉnh. Liên hiệp Hội tỉnh đã được củng cố về hệ thống tổ chức (Có Đảng đoàn trực thuộc Tỉnh uỷ, Ban chấp hành có 34 đồng chí trong đó: có 1 Phó chủ tịch UBND tỉnh,  có 5 Tỉnh uỷ viên, 5 Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 16 Giám đốc, Phó Giám đốc sở, trưởng phó đoàn thể cấp tỉnh; có chi bộ trực thuộc Đảng Bộ khối các cơ quan tỉnh) trụ sở, trang bị điều kiện làm việc đã từng bước được đầu tư…

yb1111

Toàn cảnh buổi gặp mặt 15 năm thành lập Liên hiệp Hội Yên Bái

Trong thời gian qua Liên hiệp hội tỉnh luôn chủ động và chú trọng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội địa phương; đặc biệt là việc quán triệt tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và địa phương như: Tiếp tục triển khai chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 14/01/2009 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện nghị quyết số 27-NQ/ TW ngày 6/8/2008 của hội nghị Trung ương 7 “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước”; thực hiện chương trình hành động số 19 –CTr/TU ngày 02/12/2011 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của bộ chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH –HĐH đất nước” đây là cẩm nang đặc biệt quan trọng, để Liên hiệp Hội tỉnh có thêm “sung lực” mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đạt được những kết quả rất đáng tự hào trong thời gian qua.

yb56

Đồng chí Phạm Văn Rỡ - Phó chủ tịch LHH Yên Bái, Chủ nhiệm đề tài kiểm tra máy bơm nước không dung nhiên liệ tại xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Với phương châm “trọng chất lượng hơn số lượng”, Liên hiệp Hội tỉnh đã luôn chú trọng vào việc củng cố, phát triển, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức thành viên, tạo môi trường và điều kiện để phát huy năng lực sáng tạo và nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn của trí thức trong tỉnh; quan tâm tuyên truyền, vận động trí thức tham gia vào các tổ chức hội thành viên và đơn vị thuộc hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh. Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên  môn liên quan đã được Liên hiệp Hội tỉnh, các tổ chức hội thành viên, chú trọng thực hiện phối hợp cơ quan chuyên môn; trong việc triển khai một số dự án liên quan, hướng vào nội dung cụ thể như: Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hội; kỹ năng viết đề xuất, nhiệm vụ tư vấn phản biện, giám định xã hội; công tác vận động chính sách, phương pháp kỹ năng trao đổi và chia sẻ thông tin với người dân, phương pháp chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ cho nhân dân…

yb55

Hội nghị góp ý kiến vào sửa đổi hiến pháp 1992

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg, ngày 30/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ “về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam”. Liên hiệp Hội tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm từng bước đáp ứng đòi hỏi của tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ mới. Hiện nay nhiệm vụ này không những được thực hiện ở Liên hiệp Hội tỉnh mà còn nhiều hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội.  Liên hiệp Hội tỉnh đặc biệt chú ý khâu tổ chức thực hiện, tạo môi trường dân chủ và thuận lợi, phát huy năng lực tư duy của trí thức, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho những vấn đề hệ trọng có liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội đã có những kết quả nổi bật đáng được ghi nhận như: Liên hiệp Hội tỉnh đã tổ chức một số hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, với hàng trăm ý kiến tâm huyết và chất lượng được Ban chỉ đạo của tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIII tỉnh Yên Bái đánh giá cao; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho tỉnh trong việc hoạch định các chủ trương chính sách phát triển khoa học - công nghệ, tham gia vào Hội đồng khoa học của tỉnh, tham gia góp ý kiến vào các dự thảo Báo cáo Chính trị  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, XI của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI và XVII, đã tập trung tư vấn có hiệu quả nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực về pháp luật, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dự án về xây dựng khu đô thị, các công trình giao thông, bảo vệ môi trường sinh thái, khai thác có hiệu quả và hợp lý nguồn tài nguyên khoáng sản ở địa phương… Hoạt động Tư vấn phản biện ngày càng có kết quả rõ nét và đang trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Liên hiệp Hội tỉnh tập chung tổ chức thực hiện.

yb54

Lãnh đạo LHH cùng lãnh đạo huyện Văn Chấn tham quan và kiểm tra mô hình cành tác lúa cải tiến tại xã Gia Hội huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

 Việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao dân trí và truyền bá tri thức khoa học công nghệ cho quần chúng nhân dân, ngày càng trở nên phong phú với nhiều hình thức đa dạng, trong những năm qua Liên hiệp Hội tỉnh đã phối hợp với nhiều tổ chức hội thành viên và cá nhân hội viên  tích cực tham gia vào hoạt động phổ biến kiến thức, nghiên cứu ứng dụng triển khai các đề tài, dự án khoa học. Từ khi thành lập đến nay, cơ quan văn phòng Liên hiệp Hội tỉnh các tổ chức hội thành viên và các hội viên đã tham gia nghiên cứu trên 300 đề tài, dự án khoa học cấp nhà nước, cấp tỉnh và cấp ngành với kinh phí thực hiện hàng tỷ đồng; nhiều đề tài dự án đã được ứng dụng có hiệu quả vào phát triển các mô hình kinh tế, xây dựng nông thôn mới; chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; thực hiện an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo…; Liên hiệp Hội đã phối hợp với các hội thành viên, các cộng tác viên phát hành bản tin “Khoa học & Cuộc sống” 04 số/năm với tổng số trên 6000 cuốn; chủ động phối hợp với Ban Thông tin của Liên hiệp Hội Việt Nam phát hành “Bản tin Phổ biến kiến thức” đến 160 xã trong tỉnh với số lượng 01 số/tháng. Ngoài ra Liên hiệp Hội tỉnh đã phối hợp với các hội thành viên, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh phát sóng 04 chương trình/ năm về chuyên mục “Khoa học & cuộc sống”. Nội dung của chương trình đã phản ánh kịp thời tình hình và kết quả hoạt động của khoa học và công nghệ trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội trong tỉnh.

yb53

Tập huấn kiến thức về biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Nhằm lưu giữ và thông tin quá trình hoạt động 15 năm của Liên hiệp Hội tỉnh; tại thời điểm này, LHH tỉnh đã hoàn tất cuốn kỷ yếu “Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái 15 năm xây dựng và phát triển’’ với độ dài 150 trang (mỗi năm 10 trang tin bài hoạt động), hy vọng sẽ đem lại với mọi người những thông tin hữu ích, sự chia sẻ và sự ghi nhận về vai trò và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh 15 năm qua.

Nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo kỹ thuật trong nhân dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội thi được tổ chức 2 năm một lần. Với tinh thần chủ động, tích cực, thời gian qua, Liên hiệp Hội tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công 6 hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh với tổng số 281 giải pháp tham gia dự thi và đã trao 10 giải nhất; 17 giải nhì;26 giải ba; 56 giải khuyến khích. Tổ chức tham gia 10 cuộc thi sáng tạo trong lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc đã được Liên hiệp Hội Việt Nam trao 25 giải, trong đó nhiều giải pháp đạt giải thứ hạng cao;  01 giải nhất, 4 giải nhì, 12 giải ba, 7 giải khuyến khích, trong đó có 01 giải đặc biệt được đưa đi dự triển lãm quốc tế và khu vực.

Trong những năm qua Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên  đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học, tham gia các đề tài dự án với nhiều tổ chức Phi chính phủ như với Trung tâm phát triển nông thôn Bền Vững  Việt Nam (SRD), dự án do Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tài trợ; dự án do Liên minh Châu Âu (EU Delegation Vietnam) tài trợ, các hoạt động hợp tác đối ngoại của các đơn vị, tổ chức Hội thành viên của Liên hiệp Hội tỉnh đã thu hút trên 40 tỉ VNĐ, góp phần vào an sinh xã hội và Phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

yb52

Khám, cấp thuốc miến phí cho đồng bào dân tộc thiểu số

          Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên hiệp Hội đã thực hiện tốt chức năng là trung tâm đoàn kết đội ngũ trí thức của tỉnh, là đầu mối liên hệ giữa các hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ tỉnh và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị thành viên trong việc nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận và hoạt động của hội viên theo chiều hướng tích cực, quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức Hội và hội viên; phản ánh kịp thời nguyện vọng, ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức với Đảng, Nhà nước. Tham gia đầy đủ các kỳ họp giao ban khối khoa giáo, khối dân vận, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo các cấp theo quy định. Giới thiệu Đại biểu tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII (2011 -2016). Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2016;  Chương trình phối hợp công tác giữa Sở khoa học và Công nghệ với Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái (giai đoạn 2013- 2015). Liên hiệp Hội tỉnh cũng đã chú trọng chủ động kết nối làm việc và cung cấp thông tin hai chiều giải quyết nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh và các tổ chức, đơn vị thành viên, đối với một số cơ quan ban ngành cấp Tỉnh như: Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Ban Văn hóa xã Hội của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố …

          15 năm về sự hình thành và phát triển của Liên hiệp Hội tỉnh, thời gian qua chưa phải là dài, cũng đủ căn cứ khẳng định về sự đúng hướng cần thiết của việc thành lập và tồn tại phát triển của Liên hiệp Hội tỉnh; Là 1 trong 10 tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh, Liên hiệp Hội tỉnh đã thực hiện tốt hoạt động thi đua trong khối và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua  yêu nước do UBND tỉnh Yên Bái, LHHVN phát động, Liên hiệp Hội tỉnh đã 02 lần được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh,  02 lần được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen; Được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba; năm 2014 được nhận cờ thi đua xuất sắc của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Nhiều tập thể, cá nhân hội viên trực thuộc Liên hiệp Hội tỉnh đạt thành tích xuất sắc được chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động các hạng; Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, LHHVN, tặng Bằng khen và công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp Liên hiệp Hội Việt Nam; nhiều cá nhân được nhận kỷ niệm chương “về sự nghiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật” …

yb51

Kỷ niệm 12 năm thành lập Liên hiệp Hội

          Trong thời gian tới mục tiêu chung của Liên hiệp Hội tỉnh là phấn đấu xây dựng thành tổ chức Chính trị -Xã hội vững mạnh, là ngôi nhà chung của trí thức Yên Bái.  Để đạt được mục tiêu đó,Liên hiệp Hội tỉnh cần tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đã được đặt ra trong Chỉ thị số 42 của Bộ chính trị ( Khóa X) và chương trình số 19-CTr/TU về thực hiện chỉ thị số 42 của Bộ chíh trị.  Các tổ chức và đơn vị thành viên Liên hiệp Hội tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của mình, trong thực hiện hiệm vụ, đặc biệt là công tác tham mưu, công tác Tư vấn phản biện, giám định xã hội và phổ biến kiến thức trong nhân dân; thực hiện tốt công tác đoàn kết, vận động và xây dựng đội ngũ trí thức địa phương có trình độ, tâm huyết gắn bó với sự phát triển đi lên của tỉnh Yên Bái.

Tác giả bài viết: Thu Hà
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 182/2019 new (1)

Trang 1 Market Ban tin so 182 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll