03:29 ICT Thứ hai, 16/09/2019
Rss Feed

Trà Vinh: Tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III vào tháng 4 /2018

Đăng lúc: Thứ tư - 28/03/2018 15:30 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Nhằm chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2018 – 2023) thành công, Đảng đoàn và Ban Thường vụ Liên hiệp hội đã xây dựng văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và trình Sở Nội vụ tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương tổ chức Đại hội, dự kiến thời gian tổ chức đại hội trong tháng 4/2018.

Họp Ban Thường vụ - Đảng đoàn Liên hiệp hội đề ra Kế hoạch, Đề án nhân sự Đại hội

Họp Ban Thường vụ - Đảng đoàn Liên hiệp hội đề ra Kế hoạch, Đề án nhân sự Đại hội

Với chủ đề: “Đoàn kết - Trí tuệ - Hợp tác - Phát triển”, trong nhiệm kỳ lần này, Liên hiệp hội tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Đổi mới và nâng cao hiệu quả việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước phù hợp với đối tượng trí thức. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giúp trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, dân tộc; phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh những vấn đề lớn về chủ trương, biện pháp, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, các chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đầu tư quan trọng của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ thích hợp vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân. Tổ chức, hướng dẫn và khuyến khích phong trào sáng tạo của quần chúng tiến quân vào khoa học và công nghệ.

Phát triển các hoạt động giáo dục - đào tạo và dạy nghề, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động xã hội khác.

Tác giả bài viết: Trần Văn Vũ – LHH Trà Vinh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 181/2019 new (1)

Market Ban tin so 181 bia small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small