10:21 ICT Thứ sáu, 18/01/2019
Rss Feed

Tăng cường công tác kiểm tra ngày càng vững mạnh

Đăng lúc: Thứ sáu - 19/01/2018 11:36 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Ngày 18/1/2017, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Nam) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, TS Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội nghị.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

GS.TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị

Những kết quả đạt được của Ủy ban kiểm tra năm 2017

Ông Nguyễn Quyết Chiến – Trưởng ban Tổ chức và Chính sách Hội cho biết, trong năm 2017, công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên có chuyển biến tích cực. Các nhiệm vụ công tác kiểm tra được thực hiện khá toàn diện, cách làm sáng tạo, hướng tới hoạt động hướng dẫn và tự kiểm tra, tự chịu trách nhiệm là chính với phương châm: “Tự giám sát, tự kiểm tra, chủ động phòng ngừa, tích cực giải quyết vướng mắc để không phải xử lý”; hoạt động kiểm tra của các hội thành viên ngày càng nề nếp, hiệu quả.

Năm 2017, Ban kiểm tra đã chủ động tham gia cùng Thường trực hội thành viên tới thăm, làm việc với các hội thành viên và tổ chức trực thuộc để nắm bắt tình hình hoạt động, hỗ trợ một số hội chậm Đại hội nhiềm kỳ hoặc đề xuất với Ban thường vụ tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động. Tiêu biểu có Ban kiểm tra tỉnh Bình Thuận đã làm việc với 25 hội thành viên, hội viên tập thể và 4 đơn vị trực thuộc; Ban kiểm tra Liên hiệp Hội tỉnh Bạc Liêu mời đại diện Sở Nội vụ kiểm tra định kỳ 4 hội thành viên, đồng thời kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, Quy chế làm việc của Ban chấp hành Liên hiệp Hội tỉnh; Ban kiểm tra Liên hiệp Hội tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Nội vụ, Ban Dân vận tỉnh ủy kiểm tra 9 hội thành viên và 1 trung tâm, thăm và làm việc với 100% hội thành viên và nắm tình hình hoạt động của cơ quan thường trực liên hiệp hội.

Ông Chiến cũng cho biết thêm, về vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2017 Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam đã nhận được 1 đơn tố cáo của 1 cá nhân tố cáo có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với Liên hiệp Hội tỉnh Phú Yên. Sau khi nghiên cứu, xem xét, Ủy ban Kiểm tra đã chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

ubkt 2

Ông Nguyễn Quyết Chiến – Trưởng ban Chính sách và Tổ chức hội báo cáo kết quả hoạt động của công tác kiểm tra năm 2017

Về kiểm tra trong hội ngành toàn quốc, đặc biệt có Hội Đông y Việt Nam nhận được phản ánh của các hội thành viên đó là Hội Đông y tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, thành phố Hải Phòng về việc tổ chức một số chương trình gây bức xúc trong xã hội, đặc biệt cho cán bộ, hội viên đó là Chương trình giao lưu “Thầy thuốc vì cộng đồng – Tự hào y đức người thầy thuốc Việt Nam” hoặc chương trình “Danh y Đất Việt – kết nối và phát triển” tổ chức tháng 7/2017 của Viện Nghiên cứu phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam. Ngoài ra Ban kiểm tra Tổng hội Y học nhận được 2 đơn tố cáo và đã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với các Liên hiệp Hội địa phương, tuy không có đơn tố cáo, nhưng luôn sẵn sàng để giải quyết kịp thời khi có vụ việc xảy ra, như Ban kiểm tra Liên hiệp Hội TPHCM tham gia giải quyết hồ sơ nhà 2/4 Nguyễn Huy Lượng, P14 quận Bình Thạnh do Liên hiệp Hội quản lý.

Tuy nhiên, theo ông Chiến vẫn còn một số khó khăn và hạn chế như sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam và Ban kiểm tra hội thành viên là cán bộ kiêm nhiệm, một số ủy viên còn đương chức, một số tuổi cao, phân tán ở các miền, thay đổi theo nhiệm kỳ, thời gian dành cho công tác kiểm tra ít, không tập trung, khó thống nhất, chậm trễ trong triển khai hoạt động.

Đối với hội ngành toàn quốc khó khăn hơn Liên hiệp Hội địa phương về nhiều mặt như tổ chức bộ máy gần như hoàn toàn kiêm nhiệm, cơ chế hoạt động mở, điều kiện làm việc, kinh phí hoạt động khó khăn, tự chủ hoàn toàn vì thế đã kéo theo hoạt động của Ban kiểm tra càng khó khăn hơn.

Công tác kiểm tra ở các hội thành viên không đồng đều, phần lớn là lồng ghép, kết hợp với Thường trực hội thành viên để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Công tác thông tin, báo cáo còn chậm, đặc biệt là hội ngành toàn quốc. Tính đến ngày 12/1/2018, có 53 Liên hiệp Hội địa phương và 30 hội ngành toàn quốc nộp báo cáo về Liên hiệp Hội Việt Nam.

Thúc đẩy công tác kiểm tra ngày càng phát triển

TS Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong năm 2018 này, Ban kiểm tra hội thành viên cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, hội viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra. Hoạt động kiểm tra cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, Nghị quyết Đại hội và Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra của hội thành viên để chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, nội dung trọng tâm công tác kiểm tra trong năm. Giải quyết kịp, đúng quy định, đúng thẩm quyền đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chủ động nâng cao năng lực hoạt động kiểm tra, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy làm công tác kiểm tra ở hội thành viên sau mỗi kỳ Đại hội theo hướng có ít nhất 1 ủy viên làm chuyên trách đối với Liên hiệp hội tỉnh, thành phố hoặc làm Thường trực đối với hội ngành toàn quốc.

ubkt 3

TS Phan Tùng Mậu - Phó chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT Liên hiệp Hội Việt Nam

Tiếp tục phối hợp, lồng ghép với Thường trực hội thành viên hoặc chủ động tổ chức đoàn công tác thăm và làm việc với hội thành viên, tổ chức trực thuộc của hội để nắm bắt tình hình hoạt động, tham gia đóng góp ý kiến, tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoặc nhắc nhở, đôn đốc những hội thành viên chậm đại hội nhiệm kỳ.  Tăng cương kiểm tra hoạt động tài chính, thu chi phí hoạt động, hội phí và công tác văn phòng tại hội thành viên và tổ chức thành viên, trực thuộc của hội.

Theo ý kiến của ông Nguyễn Xuân Thiều - Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên UBKT Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết, trong năm 2018, cần có cơ chế hoạt động giữa các hội ngành toàn quốc với Liên hiệp Hội Việt Nam để phối hợp tập hợp các vấn đề bức xúc, theo chuyên đề, nội dung cụ thể để đề nghị các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết vướng mắc. Ngoài ra, ông Thiều cũng cho rằng Ban kiểm tra hội thành viên cần chủ động hơn nữa, tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Điều lệ, nghị quyết đại hội, hội nghị Ban chấp hành, trong đó có việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quy chế, quy định của hội thành viên.

ubkt 4

Ông Nguyễn Xuân Thiều - Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên UBKT Liên hiệp Hội Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Giang, Ủy viên UBKT Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đề xuất một số ý kiến cho công tác kiểm tra năm 2018, trong đó Liên hiệp Hội Việt Nam cần thường xuyên nắm tình hình và có văn bản chỉ đạo công tác kiểm tra đối với hệ thống các liên hiệp hội tỉnh, thành phố. Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo về công tác kiểm tra, khiếu nại tố cáo cho các hội thành viên.

ubkt 5

Ông Nguyễn Văn Thi - Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Giang, Ủy viên UBKT Liên hiệp Hội Việt Nam

Ông Đỗ Hùng Cường - Vụ trưởng Vụ Trung ương I, UBKT Trung ương đánh giá cao những kết quả mà năm 2017 về công tác kiểm tra của Liên hiệp Hội Việt Nam, theo ông Cường cần phải sâu sát hơn nữa công tác kiểm tra trong năm 2018; xây dựng và triển khai thực hiện quy chế, kế hoạch kiểm tra năm, đồng thời phổ biến đến các hội thành viên của hội; nội dung kiểm tra cần phong phú, thiết thực hơn, đặc biệt là việc chấp hành Điều lệ, rà soát, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra tốt hơn.

Ngoài ra, các đại biểu cũng thống nhất và đưa ra ý kiến chung đó là mong Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, các ban, bộ, ngành Trung ương cần quan tâm, có những cơ chế, chính sách thuận lợi và hỗ trợ nhiều hơn nữa tới hoạt động của liên hiệp hội địa phương, hội ngành toàn quốc trong đó có hoạt động của Ban kiểm tra.

 

ubkt 6

Ông Đỗ Hùng Cường - Vụ trưởng Vụ Trung ương I, UBKT Trung ương

Tác giả bài viết: HT
Đánh giá bài viết
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 173/2018 new (1)

Market Ban tin so 173 trang1 chuan 28 11small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 12 2018 (final) small