15:57 ICT Thứ sáu, 20/04/2018
Rss Feed

Một số hoạt động và kết quả công tác đối ngoại tiêu biển của Liên hiệp các Hội Khoa hoạc và Kỹ thuật Việt Nam năm 2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 31/03/2017 11:33 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Tình hình chung về hoạt động đối ngoại của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) năm 2016

Tính đến 15 tháng 12 năm 2016, Liên hiệp Hội Việt Nam có tổng số 63 Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (LHH địa phương), 78 Hội Khoa học và Kỹ thuật ngành toàn quốc (Hội ngành toàn quốc) và hơn 430 tổ chức KH&CN trực thuộc (tổ chức trực thuộc).

Liên hiệp Hội Việt Nam quản lý trực tiếp toàn bộ hoạt động đối ngoại của các tổ chức trực thuộc theo cơ chế Liên hiệp Hội Việt Nam là cơ quan chủ quản của các tổ chức trực thuộc. Đối với các hội thành viên, Liên hiệp Hội Việt Nam không có chức năng quản lý hoạt động của các hội thành viên mà chỉ hỗ trợ các tổ chức khi cần thiết. LHH địa phương thực hiện hoạt động đối ngoại theo quy định của địa phương và do Uỷ ban Nhân dân tỉnh quản lý. Các Hội ngành toàn quốc thực hiện hoạt động đối ngoại theo điều lệ của Hội và báo cáo Bộ Nội vụ và/hoặc bộ quản lý ngành mà Hội hoạt động. Các Hội ngành toàn quốc có hoạt động hợp tác quốc tế chủ yếu là tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế trong và ngoài nước; đăng cai tổ chức hội nghị quốc tế; hoặc tham dự các chương trình dự án viện trợ nước ngoài với tư cách là nhà thầu phụ, chuyên gia cố vấn.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành và thường xuyên cập nhật Tài liệu Hướng dẫn thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế, trong đó cụ thể hoá các quy định của nhà nước trong từng hoạt động đối ngoại thành quy trình hoàn thiện, từ danh mục hồ sơ, quy trình các bước tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt các hoạt động đối ngoại, quy trình quản lý tài chính của Nhà nước đối với nguồn viện trợ nước ngoài và các biểu mẫu công văn, báo cáo có liên quan. Đồng thời, công tác đôn đốc, kiểm tra, giảm sát việc thực hiện hoạt động đối ngoại và báo cáo định kỳ của các tổ chức trực thuộc đã được thực hiện nghiêm túc trong năm 2016. Cụ thể, 100% tổ chức nhận viện trợ nước ngoài tuân thủ chế độ báo cáo 6 tháng và cuối năm, 93% tổ chức có hoạt động đối ngoại báo cáo tiến độ thực hiện 6 tháng và cuối năm.

Trong năm 2016, Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo nhằm quán triệt, phổ biến và hướng dẫn các quy định mới về quản lý các hoạt động đối ngoại cho các Hội thành viên và các tổ chức trực thuộc.

Về công tác nghiên cứu, tham mưu, trong quá trình quán triệt thực hiện Quy chế 272 và qua thực tiễn quản lý hoạt động đối ngoại của các tổ chức trực thuộc, Liên hiệp Hội Việt Nam đã nhận thấy những bất cập trong các khâu xử lý hồ sơ đối với các hoạt động đối ngoại và kịp thời tham mưu, kiến nghị Ban Đối ngoại Trung ương về phương thức tháo gỡ các vướng mắc trên. Các kiến nghị trên đã được tiếp thu và thể chế hóa tại Hướng dẫn quy trình tiếp nhận/gia hạn thời gian làm việc của chuyên gia/tình nguyện viên nước ngoài do Ban Đối ngoại Trung ương ban hành kèm theo công văn số 2328-CV/BĐNTW.

Tương tự, Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ động nghiên cứu, tham vấn và tập hợp ý kiến các tổ chức trong hệ thống về các văn bản quan trọng như dự thảo Luật về Hội và dự thảo nghị định thay thế Nghị định 93/2009/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Trong năm 2016, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho đề án “Mạng lưới các tổ chức PCP Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân” do Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì.

Tổng hợp kết quả nổi bật của hoạt động đối ngoại của Liên hiệp Hội Việt Nam năm 2016

Duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ các nước:

Năm 2016, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục duy trì mối quan hệ đối tác với các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, làm tốt vai trò thành viên của tổ chức khu vực và đã thiết lập được quan hệ đối tác với một số tổ chức mới tại Nhật Bản, Hoa Kỳ...

Cụ thể, Liên hiệp Hội Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò thành viên của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO) với việc đăng cai tổ chức Hội nghị giữa kỳ AFEO tại Hà Nội và tổ chức Đoàn tham dự hội nghị cuối năm tại Philippines.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã tái thiết lập quan hệ với tổ chức đối tác tại Trung Quốc (Hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc (CAST), đón đoàn CAST Quảng Tây thăm và làm việc tại Hà Nội và chuẩn bị kế hoạch thăm và làm việc với CAST trong năm 2017 theo lời mời của Chủ tịch CAST.

Đầu năm 2016, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác tại Hoa Kỳ trong khuôn khổ chương trình Khách quốc tế - IVLP do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức và thực hiện thông qua Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong chương trình, Đoàn công tác đã đến Washington DC, thành phố Philadelphia và thành phố San Francisco và có các cuộc trao đổi, làm việc tại một số Trường Đại học, một số cơ quan của Quốc hội, các tổ chức tư vấn chính sách và các tổ chức nghiên cứu khoa học của Hoa Kỳ. Tại các buổi làm việc này, Đoàn đã trao đổi và tìm hiểu về cơ chế hoạch định chính sách tại Hoa Kỳ, cơ chế hoạt động của chính quyền liên bang và bang cũng như các chương trình đào tạo, khả năng hợp tác nghiên cứu quốc tế của các tổ chức này.

Tháng 9 năm 2016, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục tổ chức đoàn công tác đi Nhật Bản. Ngoài kiến thức, thông tin mối quan hệ có được từ chuyến công tác, Liên hiệp Hội Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với một số tổ chức khoa học và công nghệ hàng đầu của Nhật Bản có chức năng và nhiệm vụ tương đồng với Liên hiệp Hội Việt Nam, bao gồm: Hội Kỹ sư Chuyên nghiệp Nhật Bản (JIPE), Viện Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Nhật Bản (KOSEN), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Mở đầu cho các dự án chương trình hợp tác mới trong năm 2017 và tiếp theo.

Đồng thời năm vừa qua, Liên hiệp Hội Việt Nam tích cực tham gia và đóng góp có trách nhiệm tại các diễn đàn, cơ chế khu vực mà mình là thành viên chính thức và các diễn đàn, cơ chế khu vực khác theo sự chỉ đạo của Ban Đối ngoại Trung ương. Cụ thể, Liên hiệp Hội Việt Nam cùng với các tổ chức nhân dân khác đã tham gia tích cực và đóng góp có trách nhiệm tại các diễn đàn đa phương theo sự phân công của Ban Đối ngoại Trung ương và yêu cầu phối hợp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, như diễn đàn nhân dân ASEAN tại Đông-ti-mo, diễn đàn nhân dân Á-Âu tại Mông Cổ.

Đối với các tổ chức quốc tế trong nước, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục duy trì, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức như Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung Đức (RLS SEA).

Ngoài ra, nhằm tổng kết các kết quả hoạt động đối ngoại của các tổ chức trực thuộc, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức sự kiện “Gặp gỡ 2016 vì hợp tác và Phát triển” tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội. Sự kiện đã ghi nhận các mô hình phát triển bền vững tiêu biểu do các tổ chức trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện tại cộng đồng thông qua vận động nguồn viện trợ nước ngoài.

Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại

Năm 2016, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tích cực chia sẻ, giới thiệu về kết quả hoạt động của các tổ chức trên toàn hệ thống tới các đối tác quốc tế thông qua nhiều hình thức, phương thức khác nhau như: dịch tài liệu và đăng tải trên trang web tiếng Anh của Liên hiệp Hội Việt Nam kết quả nghiên cứu, hoạt động của các tổ chức trong hệ thống, tổ chức các sự kiện nhằm kết nối, xúc tiến hợp tác giữa các tổ chức trong hệ thống với các đối tác quốc tế tại Việt Nam, tổ chức đoàn tham quan học tập tại nước ngoài, tham gia các diễn đàn khu vực nhằm chia sẻ giới thiệu về hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Nhằm phát huy vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong công tác tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN trong và ngoài nước, cường hợp tác và thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình, Liên hiệp Hội Việt Nam đã ký văn bản thỏa thuận hợp tác với các cơ quan ở Trung ương như Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Trong các văn bản trên, một số biện pháp cụ thể về công tác thu hút trí thức KH&CN người Việt Nam ở nước ngoài đã được đề cập.

Đặc biệt, văn kiện thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao đã chỉ rõ các nguyên tắc, biện pháp và hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác này. Cuối tháng 12 năm 2016, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị “Thu hút trí thức KH&CN người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp giáo dục-đào tạo và phát triển KH&CN” với sự tham gia của đại diện các cơ quan đầu mối nêu trên. Hội nghị nhằm đề ra các hình thức, biện pháp và kế hoạch hành động cụ thể nhằm xây dựng chương trình công tác về thu hút trí thức KH&CN người VNONN tham gia hoạt động KH&CN, GD&ĐT ở Việt Nam trong thời gian tới.

Công tác vận động viện trợ nước ngoài của các tổ chức KH&CN trực thuộc

Tính đến 15 tháng 12 năm 2016, trong số hơn 400 tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, có 40 tổ chức đã tiếp nhận 100 dự án PCPNN (trong đó 91 dự án mới và 9 dự án bổ sung kinh phí, gia hạn thời gian thực hiện và/hoặc thay đổi địa bàn) với tổng kinh phí 11.302.037 USD và 6 dự án ODA không hoàn lại, với tổng giá trị viện trợ 1.297.477 USD. Về quy mô kinh phí và thời gian, số lượng dự án có thời gian thực hiện trên 12 tháng đã chiếm tỷ lệ đáng kể 46/106 dự án chiếm 43.4% nhưng chỉ có 15/106 dự án có quy mô kinh phí trên 200.000USD, chiếm 14%. Về đối tác nước ngoài, năm 2016 bên cạnh các nhà tài trợ truyền thống như tổ chức Oxfam, Bfw, Care quốc tế, Liên minh phòng chống AIDS, Save the Children, còn có các quỹ tư nhân (Kenan Foundation, McKnight foundation, Quỹ ADM Hongkong, Health Bridge foundation, Quỹ Welcome Truth của Anh), quỹ doanh nghiệp (IBM, Pepsi Co, Levis, Philanthropic Ventures Foundation, Rockerfeller Foundation) tài trợ cho các dự án của tổ chức thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam. Về tổ chức tiếp nhận viện trợ, các tổ chức KH&CN có thành tích nổi bật trong việc huy động viện trợ năm 2016 gồm SRD, SCDI, GreenID, LIFE, LIN, VietHealth, COHED và CSDM.

Trong số 106 dự án được phê duyệt, có 14 dự án trong lĩnh vực y tế, 21 dự án trong lĩnh vực quản trị tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, 3 về giáo dục đào tạo trong đó 2 dự xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục, 10 dự án về phát triển kinh tế - xã hội trong đó chủ yếu là phát triển nông thôn tổng hợp, 33 dự án góp phần giải quyết các vấn đề xã hội (HIV, người khuyết tật, bình đẳng giới, bạo lực giới), 10 dự án vận động chính sách và 11 dự án nhằm xây dựng năng lực tổ chức.

Về phương pháp tiếp cận của các dự án, phần lớn các dự án có hoạt động can thiệp trực tiếp tại cộng đồng, trong đó chủ yếu là hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trong chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, góp phần hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, cải thiện sinh kế, đời sống và bảo vệ hỗ trợ cho nhóm yếu thế. Đặc biệt nhóm dự án có mục tiêu nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, hướng đến nhóm người yếu thế (sử dụng ma túy, HIV, người khuyết tật, trẻ em…) chiếm ưu thế 30,3% tổng số dự án. So với những năm trước, nhóm các dự án có nội dung về tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng và vận động chính sách có xu thế giảm, chiếm 11% tổng số dự án, theo đó chủ đề chính sách vận động tập trung vào 3 lĩnh vực: quyền trẻ em, bảo vệ tài nguyên nước và môi trường chính sách cho các tổ chức xã hội.

Đáng lưu ý trong năm 2016, số lượng dự án có liên quan đến lĩnh vực liên kết chuỗi sản xuất theo định hướng thị trường, phát triển kỹ năng về kinh doanh, khởi sự doanh nghiệp xã hội góp phần cải thiện đời sống, kinh tế xã hội, chiếm số lượng khá lớn và với lượng ngân sách khá cao, được nhiều tổ chức quan tâm triển khai. Điển hình là các dự án “Tăng cường sinh kế cho người dân tộc thiểu số thông qua du lịch cộng đồng” do HELVETAS Swiss Intercooperation tài trợ cho trung tâm CRED, dự án “Thúc đẩy tăng trưởng thị trường dịch vụ chăm sóc y tế” do PATH tài trợ, dự án “Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp xã hội Việt Nam để nhân rộng quy mô các giải pháp địa phương” do Quỹ Rockefeller tài trợ, dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội vì sự phát triển nông thôn sáng tạo và bền vững”, dự án “Phát triển thôn bản thông qua du lịch cộng đồng thân thiện với môi trường” do tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới tài trợ, dự án “Mô hình khởi nghiệp kinh doanh dành cho thanh niên” do Quỹ Kenan Châu Á tài trợ.

Nhìn chung, trong bối cảnh nguồn viện trợ nước ngoài vào Việt Nam có xu hướng giảm đi, nhưng các tổ chức trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì được số lượng dự án và giá trị viện trợ ổn định so với các năm trước. Nhiều tổ chức tiếp tục nhận được hỗ trợ thường xuyên của đối tác quốc tế truyền thống. Nội dung của các dự án chủ yếu tập trung cho các mục tiêu nhân đạo, phát triển bền vững, cải thiện cuộc sống của cộng đồng dân cư nơi triển khai dự án.

Công tác tiếp nhận tình nguyện viên/chuyên gia, tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế của các tổ chức KH&CN trực thuộc

Tính đến 15/12/2016, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã tiếp nhận 36 đoàn vào (chủ yếu là các chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài), tổ chức 14 đoàn đi công tác nước ngoài, và xin phép tổ chức 06 hội thảo quốc tế.

Tính chất đoàn vào đa phần là tình nguyện viên hiện đang là sinh viên của các trường Đại học, hoặc đã tốt nghiệp và đang hoạt động cho các tổ chức tình nguyện. Bên cạnh đó còn có các chuyên gia cố vấn cho tổ chức và một số người lao động nước ngoài độc lập, mong muốn được làm việc tại các tổ chức phi Chính phủ Việt Nam. Quốc tịch của các tình nguyện viên/chuyên gia chủ yếu là quốc tịch Hoa Kỳ, Úc, và Canada, Thụy Sỹ... Hoạt động khá đa dạng và phong phú, tập trung vào một số lĩnh vực mà các tổ chức trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam có thế mạnh như môi trường, phát triển cộng đồng, nâng cao năng lực tổ chức

Liên hiệp Hội Việt Nam có lợi thế của một tổ chức tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức KH&CN, hoạt động trên nhiều lĩnh vực đa dạng, vì vậy hoạt động đối ngoại của Liên hiệp Hội Việt Nam cũng rất phong phú, nhiều hoạt động có tác động và ảnh hưởng tích cực đối với nền ngoại giao nhân dân của nước ta, góp phần quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam hiện nay.Hoạt động đối ngoại của Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm 2016 đã đạt được một số kết quả tích cực nhất định nhờ có sự chỉ đạo, quan tâm của lãnh đạo Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin thường xuyên giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các cơ quan liên quan.

Các tổ chức thành viên và trực thuộc của Liên hiệp Hội Việt Nam có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, nhiều tổ chức duy trì quan hệ hợp tác với các nhà tài trợ quốc tế truyền thống cho nên phần lớn các tổ chức vẫn duy trì được hoạt động ổn định so với năm trước. Đây là một điều đáng khích lệ trong bối cảnh các nguồn viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam đang có xu hướng giảm rõ rệt trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, hệ thống các tổ chức thành viên và trực thuộc đông đảo với hoạt động đối ngoại đa dạng, phong phú cũng đi kèm với những khó khăn, hạn chế nhất định đối với công tác quản lý, hướng dẫn, theo dõi, giám sát và tổng hợp báo cáo hoạt động đối ngoại của Liên hiệp Hội Việt Nam đối với các tổ chức trong hệ thống. Thêm vào đó, nhu cầu hỗ trợ của các tổ chức trong hoạt động đối ngoại cũng rất lớn và phong phú, trong khi nguồn nhân lực và kinh phí hạn hẹp, đặt ra nhiều thách thức đối với Cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian tới.

Những quy định của cơ quan quản lý nhà nước hiện nay đối với việc thẩm định, phê duyệt, quản lý hoạt động đối ngoại ngày càng chặt chẽ, nhiều thủ tục và yêu cầu báo cáo dẫn đến khó khăn cho các tổ chức trong việc tuân thủ đầy đủ các quy định này.

Hiện nay nguồn viện trợ không hoàn lại trong đó có viện trợ PCPNN ngày càng giảm, các tổ chức ngày càng gặp nhiều khó khăn và cạnh tranh trong việc huy động nguồn lực quốc tế. Trong khi đó, các quy định hiện hành về quản lý viện trợ của Việt Nam đang được sửa đổi theo hướng chặt chẽ hơn. Điều này khiến cho nhiều tổ chức trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam bày tỏ quan ngại và kiến nghị về vấn đề giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả và tiến độ thẩm định, xét duyệt các hoạt động đối ngoại của Liên hiệp Hội Việt Nam và cấp cao hơn./.

Tác giả bài viết: Dương Thị Nga
Nguồn tin: Trích từ Báo cáo tổng kết hoạt động đối ngoại 2016
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 164/2018 new (1)

Trang 1 Market Ban tin so 164 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 3 2018 1 small