06:34 ICT Thứ năm, 21/03/2019
Rss Feed

Khoa học và Công nghệ là động lực quan trọng phát triển bền vững

Đăng lúc: Thứ hai - 14/05/2018 09:36 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Trong các ngày 9-11/5, Đoàn giám sát Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về phát triển Khoa học - Công nghệ, Luật Khoa học và Công nghệ đã thực hiện giám sát tại hai tỉnh Đồng Tháp và Long An

Quang cảnh buổi làm việc tại Long An

Quang cảnh buổi làm việc tại Long An

Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí, Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cùng đại diện Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 9/5 tại Đồng Tháp, tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thị Mỹ Cẩm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh Đồng Tháp.

Theo báo cáo của tỉnh Đồng Tháp cho biết: Sau khi Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) được ban hành và Luật Khoa học và Công nghệ có hiệu lực, Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành chương trình hành động, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh để đưa Khoa học và Công nghệ phục vụ quá trình CNH-HĐH, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Chương trình số 166-CTr/TU về thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI, thực hiện chương trình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 62/KH-UBND với 04 nhóm nhiệm vụ về ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN); tổ chức và nhân lực KH&CN; cơ chế, chính sách KH&CN và tăng cường tiềm lực KH&CN. Đồng thời UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết cho toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt trong tỉnh; chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện. Qua đó, đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và mang tính bền vững.

Trong giai đoạn 2013-2017, UBND tỉnh tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt  39 đề tài dự án cấp tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp, hoạt động hỗ trợ công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, y tế, công nghệ thông tin và đổi mới, cải tiến công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Nhìn chung, Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã bám sát tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh; các đề tài, dự án triển khai thực hiện đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, có địa chỉ ứng dụng cụ thể; hầu hết các kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sốn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý nhà nước và người dân tiếp xúc với các dịch vụ công...

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Phạm Văn Tân, Phó trưởng Đoàn Giám sát đánh giá cao kết quả hoạt khoa học và ông nghệ của tỉnh Đồng Tháp, đồng thời đề nghị trong thời gian tới tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao hơn nữa mức kinh phí đầu tư cho khoa học và công nghệ và tăng cường hơn nữa các chủ trương, giải pháp thúc đẩy các nguồn lực trong xã hội đầu tư cho ứng dụng phát triển khoa học và công nghệ; cần phải đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng, đấu thầu thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, cũng như có cơ chế thúc đẩy đổi mới công nghệ theo hướng ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại. Đồng chí Phạm Văn Tân cũng mong muốn tỉnh Đồng Tháp cần có những giải pháp cụ thể để khắc phục các hạn chế và đẩy mạnh công tác nghiên cứu để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; có cơ chế chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy mạnh mẽ vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh đánh giá cao công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và Luật Khoa học và Công nghệ của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian vừa qua. Trong đó, công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và các văn bản qui phạm pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và mang tính bền vững.

Đoàn Giám sát cũng chia sẻ những khó khăn, hạn chế của tỉnh Đồng Tháp trong việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, thị trường khoa học và công nghệ, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, hỗ trợ đổi mới khoa học và công nghệ, hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ...

Sáng cùng ngày, Đoàn giám sát đã đi thăm và khảo sát thực tế tại Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc và Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tại Quốc lộ 30, Phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tiếp theo, trong các ngày 10,11 tháng 5, Đoàn giám sát đã làm việc tại Long An, đồng chí Hoàng Văn Liên, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn giám sát.   

IMG 0397
 Đoàn Giám sát thăm và làm việc tại công ty LAMICO tại Long An

Đánh giá cao những kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI) về Khoa học và Công nghệ cũng như Luật Khoa học và Công nghệ của Long An. Tuy nhiên, Đoàn Giám sát đồng thời chỉ ra hoạt động nghiên cứu và triển khai khoa học công nghệ ở tỉnh Long An vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: Việc triển khai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp phần lớn vẫn ở quy mô nhỏ lẻ dạng mô hình, chưa được nhân rộng nhiều vào quá trình sản xuất; các chương trình hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ chưa nhiều; công tác xã hội hóa về khoa học công nghệ còn hạn chế; nguồn vốn đầu tư cho hoạt động khoa công nghệ còn ít; chưa có quy định cụ thể về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật,..

Đoàn giám sát cũng tiếp thu, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Long An để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết../.

Tác giả bài viết: TT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 176/2019 new (1)

Market Ban tin so 176 Trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 12 2018 (final) small