21:08 ICT Thứ hai, 25/03/2019
Rss Feed

Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đăng lúc: Thứ tư - 15/06/2016 18:21 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Đồng chí Phạm Văn Tân, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Tân, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Tân, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

Ngày 15/6/2016, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ chốt toàn Đảng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tân, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đề nghịcác đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị có kế hoạch triển khai những nội dung được quán triệt tại hội nghị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng. Bí thư cấp ủy các cấp có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng với tinh thần đổi mới, thiết thực; gắn việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Đồng chí Vũ Đức Nam nhấn mạnh, Đại hội XII của Đảng đã đưa ra những quyết sách mới, đúng đắn, mạnh mẽ, phù hợp để phát huy thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

021

Đồng chí Vũ Đức Nam, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu quán triệt tại hội nghị

Từ việc xác định chủ đề, đến tiêu đề Báo cáo chính trị, Đại hội đã chú trọng xác định: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong các thành tố chủ đề Đại hội XII đều có những điểm mới, nhất là thành tố thứ tư “bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” lần đầu tiên được đưa vào chủ đề Đại hội.

Đại hội XII đã đánh giá tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. So với Đại hội X nhìn lại 20 năm đổi mới, Đại hội XII không chỉ đánh giá tổng quát thành tựu, mà còn đánh giá tổng quát hạn chế, khuyết điểm. Nhìn lại 30 năm đổi mới, từ những thành tựu cũng như hạn chế, Đại hội rút ra năm bài học. So với bài học rút ra của các Đại hội trước, các bài học Đại hội XII rút ra đều có những điểm mới, đặc biệt là bài học về mối quan hệ dân tộc - quốc tế đã nhấn mạnh “phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết”.

Hội nghị đã nghiên cứu sâu sắc những điểm mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong đó chú trọng nghiên cứu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong đó học tập, làm theo Người, nhất là: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách tuyên truyền - vận động, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt, v.v...

Văn kiện Đại hội XII của Đảng lần này đề cập khá nhiều quan điểm và nội dung liên quan đến khoa học - công nghệ, theo đó phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ, nhất là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính cùng với hướng nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn, đây là điểm nhấn đặc biệt, được đội ngũ cán bộ, đảng viên và các nhà khoa học, đội ngũ trí thức Liên hiệp Hội Việt Nam quan tâm.

031

Quang cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận xây dựng chương trình hành động của cấp ủy sát hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tập trung triển khai thực hiện để góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

 

 

Tác giả bài viết: Hồng Ánh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 176/2019 new (1)

Market Ban tin so 176 Trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 12 2018 (final) small