01:26 ICT Thứ hai, 16/12/2019
Rss Feed

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT-TW của Bộ Chính trị tại Quảng Ngãi

Đăng lúc: Thứ năm - 09/05/2019 19:23 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Ngày 9/5/2019, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do TS. Phan Tùng Mậu - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc, đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" tại Quảng Ngãi.

TS Phan Tùng Mậu - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì buổi làm việc

TS Phan Tùng Mậu - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì buổi làm việc

Ngay sau khi có Chỉ thị 42-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Chương trình hành động số 04-Ctr/TU ngày 15/12/2010 về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, trong đó xác định mục tiêu: “Đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi trở thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sang tạo của đội ngũ trí thức KHCN, đưa KHCN trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần quan trọng vào việc thực  hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lầ thức XVIII”.
Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ngãi – Lê Quang Thích đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo báo cáo, Đảng đoàn và Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa Chị thị số 42; tiến hành xây dựng và ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp Hội với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng đoàn MTTQVN tỉnh… thông qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội khác về vai trò, vị trí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Từ năm 2010 Liên hiệp Hội đã không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ mày máy, từ chỗ có 18 Hội thành viên với 8000 hội viên, đến nay đã kết nạp thêm 04 hội thành viên với tổng số hội viên là 20.000, nhiều hội thành viên tành lập các huyện hội, chi hội đến tận cơ sở. Qua đó, làm cho hệ thống tổ chức Liên hiệp Hội liên tục được củng cố, kiện toàn đảm bảo tỉnh tổng thế, đồng bộ, kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh giao và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ quy định.

bao cao 500x350

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ngãi - Lê Quang Thích trình bày báo cáo

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Quảng Ngãi trong thời gian qua đã tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Đội ngũ trí thức đông đảo trên hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, đã và đang phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ; đa số có phẩm chất đạo đức tốt, giàu lòng yêu nước, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng; là lực lượng nòng cốt đi đầu trong lao động, sang tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 27 và Chị thị số 42, một số trí thức có trình độ cao, hết tuổi lao động đã được tỉnh trọng dụng, bố trí giữ các chức vụ chủ chốt của Liên hiệp Hội hoặc tham gia lãnh đạo tại các Hội thành viên. Nhiều trí thức trong hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền trong tỉnh mời tham gia nghiên cứu khoa học, góp ý xây dựng phát triển tỉnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Liên hiệp Hội đã luôn triển khai thực hiện đồng bộ 04 nhiệm vụ cơ bản chủ yếu ngày càng đi vào bài bản, có chất lượng gồm: Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; công tá thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến hức khoa học và công nghệ; công tá tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng. Với những đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong 10 năm qua được lãnh đạo tỉnh hoan nghênh, ghi nhân và đánh giá cao. Liên hiệp Hội tỉnh liên tục được UBND tỉnh, Liên hiệp Hội Việt Nam tặng Bằng khen; năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2013 và 2018 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; nhiều cán bộ, hội viên cũng được các cấp, các ngành khen thưởng. Đến nay, toàn tỉnh có 73 cá nhân được Liên hiệp Hội Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật”, có 02 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được Liên hiệp Hội Việt Nam tôn vinh.

Các đại biểu dự buổi làm việc đã phát biểu, góp phần làm rõ hơn các mặt tích cực của báo cáo, bày tỏ các tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức trong tỉnh, đề xuất các cấp ủy đảng và các sở, ban ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác tham mưu các cơ chế chính sách để tập hợp, đoàn kết và phát huy tối đa đóng góp của đội ngũ trí thức KHCN, đưa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trở thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, thực sự là mái nhà chung của đội ngủ trí thức KHCN trong tỉnh đóng góp trong vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Dang Ngoc DUng 500x350

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Dũng phát biểu, nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà là vô cùng quan trọng. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện tốt các chính sách đãi ngộ thỏa đáng, thu hút trí thức để góp sức xây dựng tỉnh nhà.Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng cho rằng công tác nội vụ - tổ chức, công tác tài chính đảm bảo phục vụ hoạt động của Liên hiệp Hội, các Hội thành viên rất cần sự quan tâm, các sở, ngành cùng với Liên hiệp Hội cần phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh vận dụng đúng các chính sách, pháp luật phù hợp với tình hình của địa phương để tạo điều kiện tốt nhất có thể cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật phát triển, hoàn thành nhiệm vụ chính trị.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng đoàn – Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam – TS. Phan Tùng Mậu đánh giá cao những kết quả của Liên hiệp Hội Quảng Ngãi trong việc thực hiện Chỉ thị 42. TS. Phan Tùng Mậu cũng bày tỏ ghi nhận những nổ lực của Đảng ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh trong suốt thời gian qua đã luôn tích cực hỗ trợ, tháo gỡ những vướng mắc, tạo cơ chế, chính sách tích cực giúp cho Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ngãi phát triển. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ngãi cần tập trung nhiều hơn nữa vào các vấn đề như xây dựng hệ thống Liên hiệp Hội, xây dựng các Hội thành viên, đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh phù hợp với điều kiện của địa phương, đầu tư tốt hơn cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thường xuyên, phát huy mạnh mẽ và đồng bộ 4 mặt công tác cơ bản, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh nhằm xây dựng Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ngãi ngày càng vững mạnh.

Tác giả bài viết: Nguyên Khoa
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll