08:42 ICT Thứ năm, 12/12/2019
Rss Feed

Cần khẳng định rõ về toàn vẹn lãnh thổ

Đăng lúc: Thứ tư - 27/02/2013 14:01 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thùy

 
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Đình Võ - Phó Chủ tịch Hội KHKT Lâm nghiệp Nghệ An khi góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Nghiên cứu Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, chúng tôi thấy, Ủy ban dự thảo hiến pháp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kết cấu và nội dung, bổ sung nhiều điều, ý mới phù hợp với Cương lĩnh chính trị của Đảng đã được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. 

Tuy vậy, đúng như chủ trương của Trung ương, nhiều điều, ý cũng cần được sự đóng góp rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Chúng tôi quan tâm tham gia ý kiến vào hai vấn đề sau đây: 

- Một là, tại Điều 1, Dự thảo Hiến pháp viết: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước dân chủ, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Nói toàn vẹn lãnh thổ như vậy là quá chung chung, nói ở nước nào cũng vậy, ngoại trừ những nước nằm sâu trong lục địa. Do vậy, để thể hiện toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam cần ghi rõ vị trí địa lý ranh giới đất liền của Việt Nam từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau, giáp với Trung Quốc, Lào, Cămpuchia và biển Đông. Hải đảo, bao gồm các đảo và quần đảo nào?

Thí dụ: Phú Quốc, Côn Đảo, Phú Quý, Cồn Cỏ, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa... Đành rằng, một số luật, đặc biệt là luật biển, đã có nói đến rồi nhưng, Hiến pháp là đạo luật cơ bản, không thể không ghi rõ để công bố cho thế giới biết chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, nhất là ở thời điểm hiện nay, một số nước đang có âm mưu bành trướng muốn xâm lấn lãnh thổ nước ta.

- Hai là, tại Điều 4, điểm 1 ghi: "Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội”.

Theo chúng tôi, Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của dân tộc Việt Nam mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức (đoạn này đưa từ điều 2 xuống) đại biểu trung thành lợi ích của dân tộc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam; nguồn gốc của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam : giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Vì thực tế, trong 83 năm qua, theo đường lối cách mạng của Bác Hồ, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, phát huy tinh hoa truyền thống dân tộc…, Đảng ta đã thực hiện được như vậy. Đảng Cộng sản Việt Nam đã là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội thì cũng nên cân nhắc việc ghi câu lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng nữa, bởi vì, trong điều lệ Đảng đã ghi rõ, nhân dân ai cũng biết.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll