18:20 ICT Chủ nhật, 25/08/2019
Rss Feed
Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với  Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khẳng định rõ mục tiêu, yêu cầu, những nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình và hành động cụ thể, thiết thực của các Bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện.

Đăng lúc: 21/09/2009 11:36:11 AM | Đã xem: 773 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Liên Hiệp Hội
Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khẳng định rõ mục tiêu, yêu cầu, những nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình và hành động cụ thể, thiết thực của các Bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện.

Đăng lúc: 21/09/2009 11:36:11 AM | Đã xem: 768 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Liên Hiệp Hội
Chương trình hành động số 1900 CT/LHH  ngày 25/12/2008 của Liên hiệp hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Chương trình hành động số 1900 CT/LHH ngày 25/12/2008 của Liên hiệp hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Căn cứ Văn bản số 169-TB/TW ngày 02/08/2008 thông báo kết luận của Bộ Chính trị về triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Hướng dẫn số 47-HD/TGTW ngày 06/08/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng Đoàn và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW như sau:

Đăng lúc: 21/04/2009 12:23:40 PM | Đã xem: 759 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Liên Hiệp Hội
Nghị quyết số 538 NQ/LHH của Hội nghị lần thứ năm Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004-2009)

Nghị quyết số 538 NQ/LHH của Hội nghị lần thứ năm Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004-2009)

Ngày 12 tháng 03 năm 2009, Hội nghị lần thứ năm Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004 - 2009) đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Đăng lúc: 13/04/2009 02:51:22 PM | Đã xem: 754 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Liên Hiệp Hội

Các tin khác

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 181/2019 new (1)

Market Ban tin so 181 bia small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small