15:00 ICT Thứ tư, 16/01/2019
Rss Feed
Bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác giữa Hiệp hội khoa học và kỹ thuật Trung Quốc (CAST) và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

Bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác giữa Hiệp hội khoa học và kỹ thuật Trung Quốc (CAST) và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

Với mục tiêu tăng cường quan hệ liên kết phi chính phủ về khoa học và công nghệ, trao đổi kiến thức và nhân lực trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ ở hai nước, Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc (CAST) và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đi đến thoả thuận như sau:

Đăng lúc: 10/12/2007 08:14:38 AM | Đã xem: 704 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Liên Hiệp Hội
Hướng dẫn số 733/LHH, ngày 06/09/2002 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hướng dẫn số 733/LHH, ngày 06/09/2002 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội). Nhiệm vụ này đã được xác định rõ trong Điều lệ của Liên hiệp hội và trong Chỉ thị số 45/CT- TƯ ngày 11/11/98 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 14-2000-CT/TTg ngày 1/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ lại ra Quyết định số 22/2002 QĐ-TTg ngày 30/1/2002 "Về hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam".

Đăng lúc: 21/05/2007 03:38:59 PM | Đã xem: 836 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Liên Hiệp Hội

Các tin khác

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 173/2018 new (1)

Market Ban tin so 173 trang1 chuan 28 11small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 12 2018 (final) small