09:18 ICT Thứ hai, 23/07/2018
Rss Feed
Chương trình hành động số 1900 CT/LHH  ngày 25/12/2008 của Liên hiệp hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Chương trình hành động số 1900 CT/LHH ngày 25/12/2008 của Liên hiệp hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

Căn cứ Văn bản số 169-TB/TW ngày 02/08/2008 thông báo kết luận của Bộ Chính trị về triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Hướng dẫn số 47-HD/TGTW ngày 06/08/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng Đoàn và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW như sau:

Đăng lúc: 21/04/2009 12:23:40 PM | Đã xem: 545 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Liên Hiệp Hội
Nghị quyết số 538 NQ/LHH của Hội nghị lần thứ năm Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004-2009)

Nghị quyết số 538 NQ/LHH của Hội nghị lần thứ năm Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004-2009)

Ngày 12 tháng 03 năm 2009, Hội nghị lần thứ năm Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004 - 2009) đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Đăng lúc: 13/04/2009 02:51:22 PM | Đã xem: 537 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Liên Hiệp Hội
Chương trình số 01/CT-LHH-STNMT ngày 22/10/2008 giữa Liên hiệp hội Thừa Thiên - Huế và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững

Chương trình số 01/CT-LHH-STNMT ngày 22/10/2008 giữa Liên hiệp hội Thừa Thiên - Huế và Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững

Căn cứ Chương trình phối hợp hành động số 01/2004/NQLT-LHH-BTNMT ngày 03/12/2004 giữa Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững;

Đăng lúc: 24/10/2008 07:58:50 AM | Đã xem: 611 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Liên Hiệp Hội
Thỏa thuận Về hợp tác pháp luật và trao đổi thông tin pháp lý giữa Hội luật gia Cộng hoà Belarus và Hội Luật gia Việt Nam

Thỏa thuận Về hợp tác pháp luật và trao đổi thông tin pháp lý giữa Hội luật gia Cộng hoà Belarus và Hội Luật gia Việt Nam

Để hỗ trợ việc củng cố mối quan hệ hữu nghị, phát triển hoạt động nghiên cứu pháp lý và hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và giáo dục pháp luật. Hội Luật gia Cộng hòa Belarus và Hội Luật gia Việt Nam (sau đây gọi tắt là hai bên) đã thỏa thuận như sau:

Đăng lúc: 10/04/2008 03:03:19 PM | Đã xem: 604 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Liên Hiệp Hội

Các tin khác

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 167/2018 new (1)

Trang 1 ban tin 167 copy

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2018 (final) copy small