22:12 ICT Thứ năm, 26/04/2018
Rss Feed

Quy định tạm thời về phông lưu trữ của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Đăng lúc: Thứ ba - 18/01/2005 14:43 - Người đăng bài viết: Administrator

 

(Ban hành kèm theo Quyết định Số 540 /LT-LHH của Đoàn Chủ tịch
Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam)


1. Quy định chung:

Phông lưu trữ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) là toàn bộ khối tài liệu có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, . . . đối với Liên hiệp hội, không kể thời gian, văn tự, chế độ xã hội, xuất xứ, nơi bảo quản, phương pháp và kỹ thuật làm ra. Đó là tài sản chung hết sức quan trọng và quý giá của toàn Liên hiệp hội. Các đơn vị, tổ chức và mỗi cá nhân là thành viên của Liên hiệp hội đều có nghĩa vụ và trách nhiệm giữ gìn bảo vệ.

2. Thành phần của Phông lưu trữ:

Phông lưu trữ bao gồm bản chính (hoặc bản sao có giá trị như bản chính) của các văn kiện; tài liệu khoa học và kỹ thuật (dự án, đồ án, thiết kế, bản vẽ, bản đồ, công trình nghiên cứu khoa học, sách báo khoa học, giải thưởng, . . .); tài liệu chuyên môn (các quyết định của Liên hiệp hội, các quyết định, văn bản của các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước liên quan đến Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các loại công văn, sổ sách, thống kê, biểu bảng, hồ sơ nhân sự, . . .); các phần mềm máy tính, các cơ sở dữ liệu, các loại thẻ nhớ, các loại đĩa (CD, VCD, DVD, . . .), các loại băng ghi âm, ghi hình, sổ công tác, các bức ảnh, tranh vẽ hoặc in,. . . hình thành trong quá trình hoạt động của Liên hiệp hội; các bút tích có ý nghĩa lịch sử của các cá nhân tiêu biểu của Liên hiệp hội.

3. Quản lý Phông lưu trữ:

Việc lựa chọn những hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Liên hiệp hội để đưa vào phông lưu trữ bảo quản hoặc loại ra khi hết giá trị để tiêu huỷ phải do Hội đồng xác định giá trị của hồ sơ, tài liệu lưu trữ quyết định, theo quy định của Đoàn Chủ tịch Hội đồng trung ương Liên hiệp hội.

Hồ sơ, tài liệu lưu trữ do Ban Thông tin quản lý thống nhất và được bảo quản trong kho lưu trữ Cơ quan Liên hiệp hội và trong kho lưu trữ của các hội thành viên.

Hồ sơ, tài liệu lưu trữ cần được số hoá nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, báo cáo, thống kê, tìm kiếm và phổ biến thông tin.

Các tài liệu của Phông lưu trữ cần được công bố, giới thiệu cho các hội viên tập thể, các hội viên cá nhân của Liên hiệp hội khai thác, nghiên cứu, sử dụng, trừ các tài liệu bí mật có chế độ khai thác riêng.

Ban Thông tin được công bố các hồ sơ, tài liệu của Phông lưu trữ Liên hiệp hội theo quy định.

4. Sử dụng Phông lưu trữ:

Cơ quan hay cá nhân sử dụng tài liệu của Phông lưu trữ Liên hiệp hội để dẫn chứng cần phải ghi rõ xuất xứ của tài liệu, nếu dùng để biên soạn tác phẩm thì khi xuất bản phải nộp lưu một bản cho kho lưu trữ nơi mình đã khai thác tài liệu.

5. Khen thưởng và xử phạt:

Cơ quan, tập thể và cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ hồ sơ, tài liệu lưu trữ Liên hiệp hội, phát hiện, nộp, tặng cho cơ quan lưu trữ Liên hiệp hội những hồ sơ, tài liệu có giá trị thì được khen thưởng theo quy định của Liên hiệp hội.

Cá nhân nào vi phạm quy định này, thì tuỳ theo mức độ nặng hoặc nhẹ mà bị phê bình, khiển trách hoặc bị truy tố trước pháp luật.

 

T/M đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương
Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Chủ tịch
Giáo sư Viện sỹ Vũ Tuyên Hoàng


(Đã ký)

Tác giả bài viết: ,
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 165/2018 new (1)

Trang 1 Ban tin so 165 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 3 2018 1 small