12:00 ICT Chủ nhật, 25/08/2019
Rss Feed

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Đăng lúc: Thứ hai - 21/09/2009 11:36 - Người đăng bài viết: Administrator

 

Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khẳng định rõ mục tiêu, yêu cầu, những nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình và hành động cụ thể, thiết thực của các Bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện.

Quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã triển khai thực hiện khẩn trương, tích cực. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hành động của Bộ NN&PTNT cần phải có sức mạnh tổng hợp, quyết tâm cao, trong đó vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam mà trực tiếp các Hội thuộc ngành Nông nghiệp là rất quan trọng.

1. Căn cứ để tham gia thực hiện Chương trình:

Căn cứ Nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X;

Căn cứ Chương trình hành động của Bộ NN&PTNT thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chính phủ về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;

Căn cứ Thoả thuận hợp tác giữa Bộ NN&PTNT với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam giai đoạn 2006 – 2010 ký ngày 7/4/2006;

Căn cứ các chủ trương, Chương trình của Đảng và Nhà nước mà trực tiếp là Bộ NN&PTNT, các Hội ngành Nông nghiệp đã nhận thức sâu sắc trách nhiệm lớn lao, chủ động, tích cực thực hiện một số nội dung sau:

- Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam đã chủ trình tổ chức Hội nghị toàn thể các Hội Trung ương ngành Nông nghiệp vào ngày 20/2/2009 để quán triệt chủ trương, Chương trình của Đảng, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và PTNT về đề án “Tam nông”; khẳng định sự cần thiết tham gia thực hiện đề án đối với Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam và giao cho Hội Thuỷ lợi chủ trì họp với các Hội ngành Nông nghiệp đề xuất phương án kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và PTNT về nội dung, cách thức tham gia thực hiện chương trình, đề án “Tam nông” của Bộ;

- Thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam giao, ngày 5/4/2009 Hội Thuỷ lợi Việt nam và Hội Làm vườn đã có văn bản trình Bộ về các nội dung tham  gia thực hiện Đề án “Tam nông”; Hội Thuỷ lợi Việt Nam đã có văn bản số 10/HTL ngày 5/4/2009 gửi Ban chỉ đạo chương trình của Bộ, đánh giá cao các đề án do Ban soạn thảo nghiên cứu, xây dựng và tham gia góp ý một cách nghiêm túc các Đề án xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

2. Về năng lực, kinh nghiệm của các Hội ngành NN&PTNT:

Là một tổ chức thuộc sự quản lý chung của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, các Hội thuộc ngành NN&PTNT quy tụ các nhà khoa học, quản lý thuộc lĩnh vực NN&PTNT đã có nhiều năm công tác, cống hiến sức lực, trí tuệ cho ngành; có chung mục đích và tâm huyết muốn được tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn. Về tiềm năng khoa học, hiện nay ngành nông nghiệp có hơn 200 giáo sư, Phó giáo sư và khoảng 700 tiến sĩ, trong đó khoảng 2/3 số cán bộ khoa học có trình độ cao và có kinh nghiệm hiện làm việc trong 37 Hội, Hiệp hội thuộc ngành Nông nghiệp. Đây chính là nguồn nhân lực khoa học rất lớn có bề dày kinh nghiệm và đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển nông thôn.

Các Hội thuộc ngành NN&PTNT cũng có đầy đủ tư cách pháp nhân, đã từng tham gia nhiều dự án trong và ngoài ngành, được các địa phương, các Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả và tiến độ công trình… Vì vậy, việc các Hội ngành NN&PTNT được tham gia thực hiện Đề án “Tam nông” vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện tâm huyết được cống hiến sức lực, trí tuệ của các nhà khoa học, các nhà quản lý; đồng thời Nhà nước cũng khai thác được nguồn tài nguyên “chất xám” rất lớn để góp phần tạo nên sự thành công chung của Chương trình.

3. Những nhiệm vụ, nội dung thực hiện cụ thể:

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình và năng lực, kinh nghiệm cũng như những đề xuất thiết thực của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Bộ NN&PTNT thống nhất giao cho các Hội ngành NN&PTNT tham gia thực hiện các nội dung sau:

- Điều tra đánh giá hiện trạng và tiềm năng nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Thiết kế quy hoạch bố trí dân cư, xây dựng các mô hình thí điểm về nông thôn mới;

- Đào tạo nâng cao năng lực cho nông dân;

- Tổ chức phản biện, thẩm tra, thẩm định các chương trình, dự án xã hội;

- Giám sát đánh giá độc lập các chương trình, dự án lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn;

- Tham gia xây dựng 4 luật: Luật Thủy lợi, Nông nghiệp, Thú y, Bảo vệ và kiểm tra dịch thực vật;

- Tư vấn các dự án đầu tư về môi trường nông thôn;

- Tư vấn lập dự án, ứng dụng và phát triển công nghệ trong nông nghiệp và nông thôn; xây dựng cơ chế, chính sách đổi mới phát triển công nghệ (xuất, nhập khẩu) nông nghiệp và nông thôn

4. Tổ chức thực hiện:

- Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam và Bộ NN&PTNT thành lập Ban Thường trực giúp việc cho Lãnh đạo hai bên tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp hoạt động.

- Giao cho Hội Thuỷ lợi Việt Nam, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT chủ trì; phối hợp với Ban Khoa học, công nghệ và Kinh tế thuộc Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam, Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thuỷ sản và Nghề muối, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ NN&PTNT tham gia Ban Thường trực. Ban Thường trực có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể; phân công các Hội thành viên thuộc ngành NN&PTNT tham gia; đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện chương trình. Hàng năm, Ban thường trực định kỳ họp 1 lần để kiểm điểm, đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ NN&PTNT và Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, Bộ NN&PTNT và Liên hiệp các hội KH&KT Việt nam sẽ định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm, bổ sung các nội dung và chỉ đạo kế hoạch phối hợp trong thời gian tới./.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)

 
Hồ Xuân Hùng

LIÊN HIỆP CÁC HỘI 
KH&KT
VIỆT NAM


Q. CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)


Hồ Uy Liêm

 

Tác giả bài viết: ,
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 181/2019 new (1)

Market Ban tin so 181 bia small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small