06:46 ICT Chủ nhật, 15/12/2019
Rss Feed
Chỉ thị số 14/2000/CT-TTg, ngày 01 tháng 08 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Chỉ thị số 14/2000/CT-TTg, ngày 01 tháng 08 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội) là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Liên hiệp Hội bao gồm các Hội khoa học và kỹ thuật ngành Trung ương, các Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là các Hội thành viên) tự nguyện gia nhập Liên hiệp Hội. Với chức nǎng, nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, điều phối hoạt động của các Hội thành viên nhằm phát huy tiềm nǎng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp Hội đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức và hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đăng lúc: 18/01/2005 10:17:58 AM | Đã xem: 1851 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Đảng, Nhà nước và TC khác
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll