22:57 ICT Thứ hai, 21/08/2017
Rss Feed
Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ.

Đăng lúc: 03/11/2015 02:30:34 PM | Đã xem: 2112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản , Đảng, Nhà nước và TC khác

Các tin khác

 

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 157/2017 new (1)

Trang 1 Market Ban tin so 157 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang cd thang 6 small