19:30 ICT Thứ bảy, 24/08/2019
Rss Feed

Thông tư liên tịch Số 35/2002/TTLT/BTC-BKHCNMT, ngày 18 tháng 04 năm 2002 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước

Đăng lúc: Thứ tư - 19/01/2005 16:15 - Người đăng bài viết: Administrator

 

(Tóm tắt)

(Tóm tắt)

Thông tư này áp dụng đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 (sau đây gọi tắt là Chương trình) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 82/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001.

Theo đó, Ngân sách Nhà nước cấp cho các Chương trình được chi vào các hoạt động nghiên cứu khoa học dưới dạng các đề tài, dự án với các khoản chi cụ thể phù hợp với chế độ chi tiêu được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 45/2001/TC-KHCNMT ngày 18/6/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường "Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ" và các văn bản quy định hiện hành khác. Ngoài ra ngân sách này còn được chi vào hoạt động chung của Chương trình như chi thù lao cho các thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình, tiền công cán bộ hợp đồng tại Văn phòng; chi thẩm định các đề tài, dự án; báo cáo định kỳ; kiểm tra các đề tài, dự án, chi tiền điện, nước, thông tin liên lạc, công tác phí, hội nghị phí, in ấn tài liệu, văn phòng phẩm…Tuy nhiên, tổng mức kinh phí tối đa chi cho hoạt động chung của Chương trình không quá 350 triệu đồng/năm, riêng Chương trình "ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm chủ lực" KC-06 không quá 450 triệu đồng/năm. Trong trường hợp đặc biệt, Chương trình có những hoạt động cần kinh phí cao hơn mức quy định này thì Chủ nhiệm Chương trình có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét.

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ của các Chương trình, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phân bổ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Chương trình. Bộ Tài chính sẽ giao trực tiếp dự toán chi ngân sách cho Ban chủ nhiệm các Chương trình, cùng thời gian với việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì thực hiện và chủ nhiệm đề tài, dự án chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý Nhà nước về sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả, đảm bảo việc quyết toán kinh phí được cấp trung thực, chính xác.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 84/2001/TT-BTC ngày 24/10/2001 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn về việc cấp phát và quyết toán kinh phí năm 2001 đối với các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước".

Tác giả bài viết: ,
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 181/2019 new (1)

Market Ban tin so 181 bia small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small