02:52 ICT Thứ bảy, 24/08/2019
Rss Feed

Quyết định số 53/2002/QĐ-BKHCNMT, ngày 16 tháng 07 năm 2002 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Đăng lúc: Thứ tư - 19/01/2005 16:05 - Người đăng bài viết: Administrator

 

(Tóm tắt)

Theo đó, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước, tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhưng phải đảm bảo hoàn vốn điều lệ và bù đắp chi phí quản lý. Quỹ được tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn vốn khác để hỗ trợ, tài trợ tài chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam được thực hiện theo các phương thức: Cho vay với lãi suất ưu đãi; Hỗ trợ lãi suất vay; Tài trợ và đồng tài trợ; Nhận uỷ thác và uỷ thác; Mua trái phiếu Chính phủ. Đối tượng được hỗ trợ tài chính của Quỹ là các chương trình, dự án, hoạt động và nhiệm vụ bảo vệ môi trường mang tính quốc gia, liên ngành, liên vùng, hoặc giải quyết vấn đề môi trường cục bộ nhưng phạm vi ảnh hưởng lớn thuộc các lĩnh vực phòng chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường.

Đối tượng vay vốn là các chương trình, dự án, hoạt động bảo vệ môi trường, Mức vốn vay không được vượt quá 70% chi phí đầu tư cho các nội dung bảo vệ môi trường của đối tượng vay vốn. Thời hạn vay vốn được xác định phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng đối tượng vay vốn và khả năng trả nợ của chủ đầu tư, nhưng tối đa không quá 7 năm. Lãi suất cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam là 0%/năm.

Quỹ tài trợ cho hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường cần thiết, đột xuất, mới phát sinh, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của đất nước, không nằm trong kế hoạch của các Bộ, ngành và địa phương. Điều kiện để được tài trợ không hoàn lại: Các hoạt động, nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 15 sẽ được xem xét, tài trợ với điều kiện đối tượng đề nghị được tài trợ phải có vốn đối ứng ít nhất là 50% để thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đó.

Quỹ được nhận uỷ thác cho vay, thu hồi nợ và tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng nhận uỷ thác và được hưởng mức phí dịch vụ nhận uỷ thác. Quỹ cũng được quyền uỷ thác cho các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính thực hiện cho vay và thu hồi nợ theo hợp đồng uỷ thác, các tổ chức này được hưởng mức phí dịch vụ nhận uỷ thác.

Ngoài ra, Quỹ còn được phép sử dụng vốn nhàn rỗi không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để mua trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật và được sự đồng thuận của tổ chức, cá nhân cung cấp vốn đó. Tổng kinh phí để mua các trái phiếu Chính phủ không được vượt quá 50% tổng số vốn nhàn rỗi quy định tại khoản 1 Điều 17.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Tác giả bài viết: ,
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 181/2019 new (1)

Market Ban tin so 181 bia small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small