03:14 ICT Thứ bảy, 24/08/2019
Rss Feed

Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT, ngày 10/10/2002 của Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành Quy chế quản lý và cấp phép cung cấp thông tin, thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet

Đăng lúc: Thứ tư - 19/01/2005 16:10 - Người đăng bài viết: Administrator

 

(Tóm tắt)

Theo đó, Bộ Văn hoá Thông tin nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và cấp giấy phép cung cấp thông tin trên Internet (ICP), thiết lập trang tin điện tử trên Internet. Đối tượng chịu sự điều chỉnh của quy chế này là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, các pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam cung cấp thông tin trên Internet, thiết lập trang tin điện tử trên Internet.

Cũng theo quy chế này, mọi thông tin của Đơn vị cung cấp thông tin trên Internet, trang tin điện tử nói trong quy chế này phải đảm bảo không gây phương hại đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; không được kích động nhân dân chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi truỵ, tội ác; không được tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định; không được cung cấp thông tin trên Internet, thiết lập trang tin điện tử trên Internet khi chưa có giấy phép của Bộ Văn hoá - Thông tin; không được cung cấp thông tin trái tôn chỉ, mục đích, phạm vi thông tin đã được Bộ Văn hoá - Thông tin cho phép. Các nội dung phải ghi trên trang chủ, trang mặt của đơn vị cung cấp thông tin trên Internet, trang tin điện tử trên Internet gồm : Tên gọi của Đơn vị cung cấp thông tin, trang tin điện tử; Tên cơ quan chủ quản (nếu có). Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép; Họ, tên người chịu trách nhiệm chính của Đơn vị cung cấp thông tin và trang tin điện tử phải ghi trên trang chủ, trang mặt của Đơn vị cung cấp thông tin trên Internet, trang tin điện tử trên Internet.

Ngoài ra, quy chế còn nêu rõ về điều kiện và thủ tục cấp phép.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quy định về việc cấp phép cung cấp thông tin lên mạng Internet ban hành kèm theo Quyết định số 1110/BC ngày 21/5/1997 của Bộ Văn hoá-Thông tin. Những quy định trước đây trái với quy chế này đều bị bãi bỏ.

Tác giả bài viết: ,
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 181/2019 new (1)

Market Ban tin so 181 bia small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small