18:05 ICT Thứ hai, 17/06/2019
Rss Feed

Nơi tập hợp các tổ chức Hội chuyên ngành về xây dựng

Đăng lúc: Thứ tư - 12/08/2015 15:58 - Người đăng bài viết: Cộng tác viên

 

Là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện tập hợp của các tổ chức Hội chuyên ngành về xây dựng, Hội xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội viên tập thể, Chi hội và hội viên là các công dân Việt Nam là chuyên gia đầu ngành về xây dựng cùng nhau đoàn kết phấn đấu góp phần xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, theo pháp luật của Nhà nước và được gia nhập các tổ chức Hội cùng chuyên ngành trong khu vực và Quốc tế.

Nơi tập hợp các tổ chức Hội chuyên ngành về xây dựng

Được thành lập năm 1982, trên 33 năm qua Tổng Hội Xây dựng Việt Nam (Tổng Hội) đã không ngừng lớn mạnh phát triển, cho đến nay đã có một lực lượng lớn các Hội thành viên bao gồm 11 hội chuyên ngành trực thuộc, 45 Hội xây dựng tỉnh/thành phố, 12 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, 50 hội viên tập thể và trên 5.000 hội viên. Cán bộ, hội viên Tổng Hội luôn chấp hành, quán triệt thực hiện tốt đường lối, quan điểm chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên cập nhật thông tin đại chúng để biết tình hình đất nước và phục vụ cho công tác. Các Hội thành viên hoạt động theo Điều lệ của Hội, thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm hoạt động chuyên môn và ứng dụng khoa học công nghệ chuyên ngành xây dựng; chăm lo xây dựng khối đoàn kết để cùng nhau xây dựng ngành xây dựng Việt Nam tiến bộ, từng bước đi lên chuyên nghiệp và hiện đại.

Với chức năng nhiệm vụ điều hoà, phối hợp hoạt động của các Hội thành viên trong việc tập hợp, động viên và giúp đỡ các cán bộ chuyên ngành về xây dựng, phát huy truyền thống đoàn kết, thân ái, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức góp phần đưa ngành xây dựng Việt Nam từng bước hiện đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;  Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội về xây dựng; tham gia ý kiến về việc xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, pháp luật cũng như các kế hoạch, dự án phát triển khoa học có liên quan đến chuyên ngành xây dựng; Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, lập các dự án ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng vào sản xuất và đời sống, tổng kết các vấn đề khoa học công nghệ trong các lĩnh vực xây dựng;   Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính sách pháp luật cho hội viên; Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các Hội thành viên và hội viên theo đúng Điều lệ Tổng Hội và theo quy định của pháp luật;. Đại diện cho các Hội thành viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Tổng Hội… Tổng Hội và các Hội thành viên đã tập hợp nhiều chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực xây dựng, tham gia phản biện nhiều dự án, dự thảo luật, pháp lệnh, các văn bản pháp quy của Nhà nước, như: Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Đất đai,... Tổng Hội đã chủ động tư vấn, phản biện nhiều vấn đề có tính thời sự. Điển hình trong công tác tư vấn phản biện thời gian qua là hội thảo “Chống thất thoát trong đầu tư xây dựng – Nhìn từ nhiều phía“. Tổng Hội đã được tham gia đoàn giám sát của UB Thường vụ Quốc Hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư XDCB sử dụng vốn nhà nước ở các Bộ, Ngành, địa phương từ năm 2005-2007”; Đóng góp ý kiến về Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030  và tầm nhìn đến năm 2050 với hơn hai chục tham luận của các nhà khoa học, quản lý được gửi tới các Đoàn đại biểu Quốc Hội, các cơ quan hữu quan được đánh giá cao. Tổng Hội đã tập hợp đội ngũ chuyên gia giỏi để phản biện theo yêu cầu của UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội phản biện Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Trong những năm qua, công tác thông tin và phổ biến kiến thức đã được đẩy mạnh. Trang Website của Tổng Hội luôn được nâng cấp về chất lượng. Tạp chí Người Xây dựng đã ra đều đặn và được phổ biến tới các Hội thành viên, các hội viên, các tổ chức KHCN, hội viên tập thể. Cho đến nay, đã có 12 tạp chí và bản tin, 14 website của Tổng Hội và các Hội thành viên. Đặc biệt Tổng Hội luôn coi trọng sự hợp tác của các phương tiện thông tin truyền thông, nhằm phát biểu các chính kiến, kiến nghị khách quan, khoa học được phương tiện truyền thông tín nhiệm, hợp tác, được xã hội quan tâm.

Tổng Hội là một đầu mối tích cực trong việc đưa nhanh những tiến bộ KHKT vào sản xuất, nhờ những hoạt động mềm dẻo, nhờ mạng lưới thông tin tốt và nhờ sự tập hợp đông đảo của lực lượng cán bộ KHKT có trình độ cao của nhiều chuyên ngành khác nhau. Tổng Hội luôn coi trọng công tác sinh hoạt học thuật, trong thời gian qua, từ cơ sở đến TW Hội đã tổ chức các buổi sinh hoạt, nói chuyện khoa học, kỹ thuật về các chuyên đề mà Hội và các hội viên quan tâm, giới thiệu những tiến bộ mới trong khoa học công nghệ xây dựng trên thế giới. Hoạt động câu lạc bộ chuyên gia đã thu hút hàng ngàn hội viên tham gia. Nhiều chính sách, chế độ mới có liên quan và các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới nhanh chóng được phổ biến tới hàng vạn hội viên các cấp trong cả nước. Tổng Hội đã triển khai công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kiến thức và đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp Đông Nam Á, giải thưởng Loa Thành được tổ chức hàng năm nhằm tìm kiếm những nhà khoa học trẻ cho đất nước.

Công tác tổ chức hoạt động khoa học công nghệ luôn được Tổng Hội và các Hội chuyên ngành coi là một trong những công việc chính của mình và đã đạt được nhiều kết quả. Tổng Hội đã chủ trì triển khai nhiều đề tài NCKH có tính thời sự, như các đề tài: “Nghiên cứu đánh giá mức độ thất thoát trong các dự án đầu tư xây dựng và những giải pháp ngăn ngừa khắc phục“, “Các chế tài hạn chế, phòng ngừa chống thất thoát trong đầu tư xây dựng““Phát triển đô thị bền vững thông qua chính sách đất đô thị“, đề tài “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình xã hội hoá dịch vụ công cộng đô thị“, dự án “Điều tra khảo sát sự phát triển đô thị của các khu vực ngoại thị với mối liên hệ các khu vực nội thị và đề xuất các giải pháp khắc phục”,... đã được nghiệm thu. Các Hội chuyên ngành và các tổ chức KHCN của Tổng Hội đã triển khai nhiều đề tài NCKH và xây dựng nhiều tiêu chuẩn ngành, Các Hội Xây dựng tỉnh thành phố trên cơ sở điều kiện của mình tham gia NCKH.

Bên cạnh đó Tổng Hội đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng các công trình xây dựng ở Việt Nam hiện nay. Sự kiện nổi bật trong 5 năm qua trong công tác đối ngoại là Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam (thành viên của Tổng Hội) đã tổ chức thành công Hội nghị thường niên và hội thảo  lần thứ 78 của Ủy Hội Đập lớn Thế giới(ICOLD) - một sự kiện lớn mang tầm quốc tế về thủy lợi, thủy điện, môi trường, được tổ chức lần đầu tiên tại Đông Nam Á (23-26/5/2010).

Tổng Hội đã cử đại diện tham dự Hội nghị Kỹ thuật xây dựng khu vực châu Á lần thứ V và Hội nghị Kỹ thuật kết cấu Australia 2010 do Hội đồng Phối hợp kỹ thuật xây dựng châu Á và Hội Kỹ sư Australia tổ chức. Thực hiện nhiều hoạt động song phương với các Hội Xây dựng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ,... theo các biên bản hợp tác về xây dựng  như hội thảo, cung cấp thông tin,... Tổng Hội đang làm thủ tục đăng cai tổ chức Hội nghị Kỹ thuật xây dựng khu vực châu Á lần thứ VI vào năm 2019.

Tổng Hội và các Hội thành viên đã tích cực hoạt động, theo sát mục tiêu nhiệm vụ của Tổng Hội, theo đúng Điều lệ Tổng Hội và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, góp phần tích cực cho sự phát triển của Ngành. Tổng Hội trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng trong hoạt động của mình về các mặt, nhất là công tác tư vấn, phản biện xã hội, các hội thảo mang lại những kết quả to lớn cho xã hội và cho địa phương. Nhiều Hội chuyên ngành đã giữ mối quan hệ chặt chẽ với các Bộ có liên quan, do đó đã nhận được sự ủng hộ của các Bộ, Ngành trong hoạt động của mình, nhất là công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, tư vấn phản biện các vấn đề bức xúc trong thực tiễn liên quan đến xây dựng. Hoạt động của các Hội Xây dựng tỉnh thành phố đã gắn chặt theo yêu cầu của địa phương, do vậy, một số Hội đã được UBND tỉnh, thành phố tặng Bằng khen, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, có những đóng góp tích cực, cụ thể cho địa phương.

Tác giả bài viết: P.V
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 178/2019 new (1)

Trang 1 market Ban tin so 178 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 3 2019 1 small