19:50 ICT Thứ tư, 17/10/2018
Rss Feed
Tổ chức vì nạn nhân bỏng trên toàn thế giới

Tổ chức vì nạn nhân bỏng trên toàn thế giới

Burn Survivors Throughout the World, Inc. - BSTTW

Đăng lúc: 30/05/2007 02:32:01 PM | Đã xem: 1757 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Tổ chức Quốc tế
Đăng lúc: 30/05/2007 02:30:16 PM | Đã xem: 2443 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Tổ chức Quốc tế
Hiệp hội nghiên cứu và phát triển hải ngoại Bremen

Hiệp hội nghiên cứu và phát triển hải ngoại Bremen

Bremen Overseas Research and Development Assocaition - BORDA

Đăng lúc: 30/05/2007 02:27:58 PM | Đã xem: 1889 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Tổ chức Quốc tế
Tổ chức nhân dân Ôxtrâylia vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại

Tổ chức nhân dân Ôxtrâylia vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại

Australian People for Health, Education and Development Abroad/Union Aid Abroad - APHEDA

Đăng lúc: 30/05/2007 02:26:01 PM | Đã xem: 2018 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Tổ chức Quốc tế
Quỹ châu Á

Quỹ châu Á

The Asia Foundation (TAF)

Đăng lúc: 20/11/2006 04:07:43 PM | Đã xem: 2721 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Tổ chức Quốc tế
Viện hàn lâm phát triển giáo dục

Viện hàn lâm phát triển giáo dục

Academy for Educational Development (AED)

Đăng lúc: 20/11/2006 04:01:56 PM | Đã xem: 1756 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tư liệu , Tổ chức Quốc tế
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 170/2018 new (1)

Trang 1 CHUAN 27 9 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2018 small