07:41 ICT Thứ bảy, 21/09/2019
Rss Feed

The Norwegian Mision Alliance / Den Norske Misjonsallianse (NMA)

Đăng lúc: Thứ hai - 13/02/2006 18:02 - Người đăng bài viết: Administrator

 

NMA hoạt động trên cơ sở cho rằng con người được tạo ra theo hình tượng của Chúa trời và do đó có một giá trị vô song. NMA muốn trợ giúp các nhóm người nghèo, khuyết tật bị phân biệt, nhằm giúp đỡ họ có thể tự lãnh trách nhiệm đối với cuộc sống, gia đình và cộng đồng.

Sự giúp đỡ của NMA được dựa trên cơ sở những nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân địa phương và hợp tác chặt chẽ với các chính quyền địa phương cũng như các tổ chức chính phủ và phi chính phủ.

Lịch sử hoạt động ở Việt Nam

NMA hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn 1973 – 1975, hỗ trợ các gia đình bị bệnh phong. Việc này đã được tiếp tục lại vào năm 1996 và từ đó NMA đã hỗ trợ các hoạt động khác nhau nhằm cải thiện tình trạng cuộc sống của nhóm này. Từ năm 2002, nhóm mục tiêu cũng bao gồm những nhóm người nghèo khác của xã hội.

Chương trình

NMA hỗ trợ các chương trình nhằm vào tầm quan trọng của sự tham gia và hợp tác tại địa phương. NMA mong muốn làm việc vì sự bình đẳng của con người và sự cải thiện chất lượng cuộc sống của người nghèo. Trọng tâm hoạt động của dự án sẽ là phát triển cộng đồng, hội nhập trẻ em khuyết tật, tín dụng nhỏ và y tế.

Các hoạt động trong tương lai

- NMA đang tham gia ngày càng sâu rộng vào các vấn đề liên quan tới HIV/AIDS và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

- NMA đang có kế hoạch mở rộng các hoạt động phát triển cộng đồng tại Tiền Giang và Vĩnh Long.

Các hoạt động hiện tại ở Việt Nam

- Giáo dục hoà nhập

Hiện nay đang trong quá trình hoạch định kế hoạch (sẽ thực hiện ở TP. Hồ Chí Minh)

- Giáo dục/Đào tạo y tế

Hợp tác với bệnh viện da liễu và hoa liễu tổ chức các cuộc hội thảo khoa học hàng quý cho cán bộ y tế ở các tỉnh miền Nam để thảo luận về bệnh phong, những vấn đề liên quan đến HIV/AIDS, bệnh lây qua đường tình dục; hỗ trợ Chương trình loại trừ bệnh phong quốc gia. (thực hiện trên toàn quốc)

- Phát triển cộng đồng

Nâng cao nhận thức về nước sạch cho người dân địa phương; xây dựng năng lực cho các giáo viên tiểu học để nâng cao chất lượng giảng dạy; hỗ trợ cộng đồng địa phương về khả năng tiếp cận nước sạch; giúp cải thiện thông tin; hỗ trợ thành lập câu lạc bộ những người chơi nhạc cổ truyền; nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất trường tiểu học. (thực hiện ở Tiền Giang, Vĩnh Long)

- Tín dụng nhỏ

Làm việc với Hội liên hiệp phụ nữ các cấp nhằm cung cấp các khoản vay cho các hộ nghèo để họ có thể sản xuất nhằm nâng cao thu nhập hộ gia đình và cải thiện điều kiện sống; xây dựng khả năng cho cán bộ tín dụng các cấp. (thực hiện ở Tiền Giang)

Địa chỉ ở Việt Nam

26 Ngô Văn Năm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

Điện thoại: (84 8) 8292 364

Fax: (84 8) 8277 687

Email: nmav@hcm.vnn.vn

Liên hệ: Arne Daae Hopland, Giám đốc

 

Địa chỉ gửi thư

26 Ngô Văn Năm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Địa chỉ quốc tế

P.P. Box 6863

St. Olavs Pl.

N-0130 Oslo

Norway

Tel: (47 22) 94 26 00

Fax: (47 22) 94 26 01

Email: misjonsalliansen@misjonsalliansen.no

Website: www.misjonsalliansen.no

Contact: Nils Tore Andersen, Director

 

 

Nguồn: Danh tập các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam 2004-2005
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 181/2019 new (1)

Market Ban tin so 181 bia small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Trang 1 Chuyen de Pho bien kien thuc thang 6 2019 small