19:04 ICT Thứ năm, 12/12/2019
Rss Feed
Lớp tập huấn đào tạo kỹ năng cho cán bộ trẻ Liên hiệp Hội Việt Nam, 2012

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN TRONG HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Với mục tiêu “Phát huy tinh thần sáng tạo đưa hoạt động đoàn thực sự có hiệu quả cho mọi cá nhân, tổ chức”, trong giai đoạn 2010 -2015, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (BCH Đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam) luôn chỉ đạo sát sao, sát cánh cùng các Chi đoàn trực thuộc phấn đấu, phát huy vai trò của thanh niên trong mọi hoạt động của tổ chức mình.

Đăng lúc: 13/05/2015 03:02:00 PM | Đã xem: 3283 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Báo cáo
GS,VS Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam

5 năm - những công trình khoa học ấn tượng

Trong 5 năm qua (2010-2015) Qũy Hỗ trợ sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã phối hợp với các Bộ, ngành làm việc nghiêm túc, khoa học, đổi mới, liên tục tổ chức thành công Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam. Nhân dịp chào mừng Đại hội toàn quốc LHHVN lần thứ VII, vusta.vn xin trân trọng giới thiệu 21 công trình đoạt giải nhất của cuộc thi trong suốt 5 năm qua đã và đang được ứng dụng rộng rãi mang hiệu quả kinh tế cao cho xã hội của các nhà khoa học công nghệ đã đi sâu nghiên cứu, tìm tòi áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại và công nghệ thích hợp với hoàn cảnh Việt Nam.

Đăng lúc: 12/05/2015 11:45:00 AM | Đã xem: 2313 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo
Ông Trần Việt Hùng, phó chủ tịch LHHVN, chủ trì Hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật thủ đô

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2010-2015

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng và là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đăng lúc: 12/05/2015 11:41:58 AM | Đã xem: 5628 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Tư vấn, phản biện & GDXH , Đại hội VII , Báo cáo
Ts. Phan Tùng Mậu tại Hội nghị Tăng cường hoạt động PBKT trong hệ thống báo chí LHHVN

THÀNH TỰU NỔI BẬT, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Trên 32 năm xây dựng và phát triển, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ (KH &CN) của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) ngày càng phát triển và đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

Đăng lúc: 09/05/2015 10:52:06 PM | Đã xem: 5343 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức , Đại hội VII , Báo cáo
Ông Phan Tùng Mậu, phó chủ tịch LHHVN điều hành Hội thảo định hướng và các giải pháp quản lý hoạt động báo chí

Hoạt động báo chí và quản lý báo chí trong hệ thống cơ quan Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) là một trong những cơ quan quản lý hệ thống báo chí lớn nhất Việt Nam hiện nay, có chức năng và nhiệm vụ đoàn kết và tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, điều phối hoạt động của các hội thành viên, là đầu mối giữa các cơ quan, tổ chức, thông tin, truyền thông nhằm giải quyết những vấn đề chung trong phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam.

Đăng lúc: 08/05/2015 02:55:00 PM | Đã xem: 7049 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Phổ biến kiến thức , Đại hội VII , Tin tức , Báo cáo
Các đồng chí được bầu vào Thường trực Đoàn chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VI

Những đổi mới trong công tác tổ chức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015

Tại nhiệm kì VI (2010-2015), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng trong hoạt động củng cố và phát triển các tổ chức thành viên. Số lượng các hội thành viên và hội viên tăng nhanh. Một số giải pháp điều chỉnh trong cơ cấu tổ chức đã được áp dụng phù hợp, kịp thời trong nhiệm kỳ đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội thành viên.

Đăng lúc: 07/05/2015 02:36:00 PM | Đã xem: 4607 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên hiệp hội , Đại hội VII , Báo cáo

Các tin khác

 

ddkhtt1

Bản tin PBKT số 185/2019 new (1)

Market Ban tin so 185 trang 1 small

Phổ biến kiến thức theo Chuyên đề new (1)

Chuyen de Pho bien kien thuc thang 9 2019 (Final) samll