19:52 ICT Thứ năm, 15/11/2018
Rss Feed
Phát biểu của ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội VI
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1120
Thích: 0
Không thích: 0
Phát biểu của ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội VI