19:10 ICT Thứ bảy, 18/08/2018
Rss Feed
Phát biểu của ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội VI
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1059
Thích: 0
Không thích: 0
Phát biểu của ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Đại hội VI