Viện nghiên cứu văn hoá Thăng Long (TICR)

Tên viết tắt

TICR

Tên cơ quan

Viện nghiên cứu văn hoá Thăng Long

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Viết Chức

0913238741

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

số 9G, ngõ 343 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

38223636

Fax

 

Email

vanhoathanglong@gmail.com

Website

 

Thành lập

62 QĐ-LHHVN

19/01/12

Số đăng ký

A-1017

14/4/12

Cơ quan chủ quản