Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt (IEDV)

Tên viết tắt

IEDV

Tên cơ quan

Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Trà Vinh

0904217414

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0984181868 (Lan Anh)

0987745201 (Quất)

Chức vụ

 

Địa chỉ

số 234, đường Mỹ Đình, Phú Mỹ, Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại

37965079

Fax

37965079

Email

lananh.iedv@gmail.com

Website

 

Thành lập

428 QĐ-LHHVN

11/7/12

Số đăng ký

A-1034

23/7/2012

Cơ quan chủ quản