Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục (ITED)

Tên viết tắt

ITED

Tên cơ quan

Viện Phát triển Công nghệ và Giáo dục

Thủ trưởng đơn vị

Đinh Hồng Thái

0913015437

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

số 89, tổ 9, đường Hoàng Công Chất (K3) TT. Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại

0439937946

0439937948

Fax

 

Email

viencongnghegiaoduc@gmail.com.vn

Website

 

Thành lập

467QĐ-LHHVN

26/7/12

Số đăng ký

A-1038

07/8/2012

Cơ quan chủ quản