Viện Khoa học công nghệ Cơ khí, Tự động hoá và Môi trường (IMAEST)

Tên viết tắt

IMAEST

Tên cơ quan

Viện Khoa học công nghệ Cơ khí, Tự động hoá và Môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Đinh Văn Chiến

0913214028

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

459 Trương Định, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại

 

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

594QĐ-LHHVN

13/9/12

Số đăng ký

A-1055

10/10/2012

Cơ quan chủ quản