Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học (CBT)

Tên viết tắt

CBT

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

0978267854

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0979153833 (Trung)

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 27, ngõ 1142 đường La Thành, P. Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

37668340

Fax

 

Email

cbt.2012@yahoo.com

Website

 

Thành lập

529QĐ-LHHVN

16/8/12

Số đăng ký

A-1049

13/9/2012

Cơ quan chủ quản