Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng (MEC)

Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng
(MEC)

Tên viết tắt

 

Tên cơ quan

 

Thủ trưởng đơn vị

Bạch Hùng Dương

0913520010

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0912215555 (Lợi)

Chức vụ

 

Địa chỉ

số 57, ngõ 259 p. Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại

0422120149

Fax

 

Email

mec@mec.org.vn

Website

 

Thành lập

470QĐ-LHHVN

26/7/12

Số đăng ký

A-1045

28/8/2012

Cơ quan chủ quản