Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Ứng phó Biến đổi Khí hậu Tây Nguyên

Tên viết tắt

 

Tên cơ quan

Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Ứng phó Biến đổi Khí hậu Tây Nguyên

Thủ trưởng đơn vị

Đặng Ngọc Toàn

0907404488

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

38 Tống Duy Tân, p. Tân Lợi, Buôn Ma Thuật, Đăk Lăk

Điện thoại

0500. 6291 858

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

695QĐ-LHHVN

23/10/12

Số đăng ký

A-1063

19/11/2012

Cơ quan chủ quản