Trung tâm Tư vấn & Đào tạo Công nghệ điện tử

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Trung tâm Tư vấn & Đào tạo Công nghệ điện tử
Người đứng đầu KS. Phạm Như Thiết
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực Tạ Văn Thủy
Chức vụ Phó Giám đốc
Địa chỉ 41 Vũ Thạnh, Hào Nam, Hà Nội
Điện thoại 04.8516641
Fax  
Email  
Website www.rev.org.vn/tochucthanhvien
Cơ quan chủ quản Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam
 

Nguồn tin: 118.70.241.17