Trung tâm Điện tử - Tin học & Ngoại ngữ TP Cần Thơ

Tên viết tắt  
Tên cơ quan Trung tâm Điện tử - Tin học & Ngoại ngữ TP Cần Thơ
Người đứng đầu Trịnh Huề
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực Trần Phú Lộc Thành
Chức vụ Phó Giám đốc
Địa chỉ 39 Lý Tự Trọng, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Điện thoại 071.831713
Fax  
Email locthanh39@yahoo.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP. Cần Thơ
 

Nguồn tin: 118.70.241.17