07:41 ICT Thứ bảy, 21/09/2019
Rss Feed

Biểu trưng sử dụng yếu tố cơ bản là một hình tam giác đều, được hợp thành bởi 3 chữ V (chữ đầu của từ Việt Nam và VUSTA), đặt trong biên hình tròn có dòng chữ “Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam – VUSTA”.

Hình tam giác đều tượng trưng cho 3 lĩnh vực chủ yếu của Liên hiệp hội là khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật. Các chữ V vừa là bộ phận của hình tam giác đều, vừa liên kết với nhau, gợi lên hình dáng của những cánh chim đang tung bay, ẩn dụ ý nghĩa sau: đoàn kết trong Liên hiệp hội, hoạt động khoa học và kỹ thuật sẽ có điều kiện để phát triển, vươn cao, vươn xa mãi.

Biểu trưng cấu trúc bằng những đường nét chặt chẽ và tinh giản, dùng một màu đơn nhất, mang tính hàm súc cao. Đây là một tín hiệu thị giác gây ấn tượng độc đáo về Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật mà nó đại diện.

Với một bản thiết kế kỹ thuật kèm theo, biểu trưng sẽ thuận tiện cho mọi điều kiện và phương tiện thể hiện, đồng thời cũng thích ứng với mọi yêu cầu về phóng to và thu nhỏ trong quy mô cần sử dụng.

Hoạ sĩ Nguyễn Duy Lẫm