11/8/2020381 Lượt xem
WE-AFEO mới được hình thành nên những năm đầu tiên tập trung kiện toàn tổ chức và cách thức hoạt động. Tuy nhiên Hội kỹ sư nữ một số nước ASEAN hoạt động khá tích cực, cung cấp nhiều dịch ...

11/8/2020392 Lượt xem
Tháng 6 năm 2012, từ thành công của Hội nghị “Phụ nữ trong khoa học, kỹ thuật và công nghệ” và Hội nghị giữa kỳ Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á (AFEO), cả hai sự kiện ...

23/4/2020589 Lượt xem
Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được xem là hoạt động chiến lược và đã có những đóng góp quan trọng cho quá trình xây dựng và phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và ...

6/2/2020656 Lượt xem
Chia sẻ với vusta.vn, bà Dương Thị Nga – Trưởng ban Hợp tác Quốc tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) cho biết, đoàn chủ tịch Liên hiệp Hội Việt ...