16/11/2021525 Lượt xem
Dự án “Tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao sinh kế cho hộ nông dân” do Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển Bền vững (Viện IEHSD) tiếp nhận nguồn viện ...

9/11/2021103 Lượt xem
Ngày 28/10/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phê duyệt Dự án “Chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường bền vững” tại Quyết định số 806/QĐ-LHHVN. Đây là dự án viện trợ ...

8/11/2021110 Lượt xem
Dự án “Tăng cường mạng lưới nữ quyền tại Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (Viện ISDS), một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, tiếp nhận nguồn kinh phí viện trợ không hoàn ...

4/11/2021176 Lượt xem
Ngày 4/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, và Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) tổ chức ...

3/11/2021106 Lượt xem
Sáng 2/11, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo giới thiệu chương trình “Thành phố sạch, đại dương xanh” (CCBO) tại Đà Nẵng. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, ...

3/11/2021113 Lượt xem
Dự án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường thực thi pháp luật nhằm giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã tại Việt Nam” do Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và ...

3/11/2021126 Lượt xem
Hà Nội - Chiều ngày 2 tháng 11 năm 2021, PGS. TS. Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tiếp bác sĩ Eric Dziuban, giám đốc quốc gia CDC ...

28/10/2021139 Lượt xem
Ngày 28/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức trực tiếp và trực tuyến Hội thảo Tăng cường hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế cho các tổ chức khoa ...

28/10/202190 Lượt xem
Ngày 27/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Tọa đàm Tình hình thế giới & khu vực và tác động tới Việt Nam.