16/4/202154 Lượt xem
Trong khuôn khổ kế hoạch làm việc của Đoàn công tác liên ngành do VUSTA triển khai năm 2021 về tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, ngày ...

7/4/202138 Lượt xem
Dự án “Hỗ trợ phục hồi cho những hộ gia đình người khuyết tật bị ảnh hưởng sau bão lụt tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, miền Trung Việt Nam” do Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững ...

29/3/202172 Lượt xem
Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2021, tại TP Nam Định, Trung tâm Bảo tồn sinh vật Biển và Phát triển cộng đồng (trung tâm MCD) phối hợp cùng với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nam Định tổ ...

29/3/202171 Lượt xem
Nhằm gia tăng mức độ tin tưởng của công chúng vào khoa học và nâng cao hiểu biết của người dân về nghiên cứu và thực hành khoa học, ban sản xuất chương trình của hãng tin tức toàn cầu ...

18/3/2021111 Lượt xem
Sáng ngày 16-17 tháng 3 năm 2021 tại Hà Nội, Đoàn công tác liên ngành về tình hình hoạt động quốc tế của các tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam ...

15/3/202180 Lượt xem
Nhằm thực hiện chức năng quản lý, giám sát và theo dõi việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc VUSTA tiếp nhận và triển khai, trong ...

11/3/2021502 Lượt xem
Dự án này do Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (Trung tâm SRD), tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã được VUSTA phê ...


22/2/2021141 Lượt xem
Dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật Thủy sản sửa đổi với các sáng kiến từ trung ương tới địa phương” do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (Trung tâm ...

9/2/2021125 Lượt xem
Lãnh đạo các tổ chức đối tác quốc tế của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã gửi Thư chúc mừng thành công Đại hội đại biểu lần thứ VIII của VUSTA, trong đó ...