4/9/2021134 Lượt xem
“Mạng Lưới Hành Động về Tiết Giảm - Tái sử dụng - Tái chế Rác Thải Nhựa (3R) ở Việt Nam” là dự án do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (Trung tâm Greenhub), một tổ chức khoa học ...

24/8/202177 Lượt xem
Ngày 16/8/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phê duyệt dự án viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức “Lồng ghép và vận động nội dung Chuyển đổi ...

19/8/2021125 Lượt xem
Ngày 19/8, Lễ phát động Chương trình Sáng kiến trẻ Việt Nam toàn cầu - InnoCity Global Launching 2021 được tổ chức trực tuyến và gần 150 điểm cầu tại 16 quốc gia trên thế giới.

12/8/202184 Lượt xem
Dự án Xét nghiệm HIV tại cộng đồng giai đoạn 2021-2022 do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (Viện ISDS), tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, với nguồn kinh phí viện trợ không hoàn lại từ ...

9/8/202186 Lượt xem
Dự án Giáo dục để thoát khỏi nghèo đói cho trẻ em trong các gia đình bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi Covid đã được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt tại Quyết ...

9/8/202169 Lượt xem
Ngày 30/7/2021, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh – Trung tâm GreenID đã tổ chức hội thảo Tổng kết dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải ...

9/8/202180 Lượt xem
Dự án Xét nghiệm HIV tại cộng đồng giai đoạn 2021-2022 do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (Viện ISDS), tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, với nguồn kinh phí viện trợ không hoàn lại từ ...

30/7/20211227 Lượt xem
Ngày 30/7/2021, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh – Trung tâm GreenID đã tổ chức hội thảo Tổng kết dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và địa phương về các giải ...

14/7/2021196 Lượt xem
Đó là ý kiến của Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vào ngày 12/7. Ngoài ra, Trưởng ban Đối ngoại Trung ...

12/7/2021130 Lượt xem
Dự án “Tăng cường năng lực quản lý và sẵn sàng ứng phó nguy cơ sinh học tại Việt Nam” do Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển Bền vững (Viện IEHSD) tiếp nhận nguồn viện trợ nước ngoài ...