9/7/2020103 Lượt xem
Ngày 8/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Diễn đàn khoa học “Khuyến nghị một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai 2013”.

30/6/202079 Lượt xem
Việc xây dựng “Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” là thực sự cần thiết. Chương trình được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng làm chủ ...

12/6/2020131 Lượt xem
Ngày 11/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ...

1/6/2020338 Lượt xem
Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí là hết sức cần thiết, đặc biệt là giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân đang tập trung đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, ...

27/5/2020106 Lượt xem
Ngày 26/5/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn phản biện đối với dự thảo Nghị quyết “Một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối ...

27/5/2020130 Lượt xem
Ngày 25/5/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội thảo TVPB: Đánh giá hiệu quả “hồ treo” cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại vùng khan hiếm ...

21/5/2020195 Lượt xem
Những năm qua, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội luôn được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang quan tâm và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ...

15/5/2020649 Lượt xem
Ngày 15/5 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) và Uỷ ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội (UBKHCNMTQH) đã phối hợp tổ chức hội thảo “Góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ môi ...

13/5/2020145 Lượt xem
Trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần tư vấn, ...

29/4/2020210 Lượt xem
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi với nhiều điểm mới so ...