30/6/202024 Lượt xem
Việc xây dựng “Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” là thực sự cần thiết. Chương trình được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng làm chủ ...

12/6/202081 Lượt xem
Ngày 11/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo Góp ý dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). TS Phạm Văn Tân – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ...

1/6/2020274 Lượt xem
Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí là hết sức cần thiết, đặc biệt là giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân đang tập trung đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, ...

27/5/202064 Lượt xem
Ngày 26/5/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn phản biện đối với dự thảo Nghị quyết “Một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối ...

27/5/202087 Lượt xem
Ngày 25/5/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội thảo TVPB: Đánh giá hiệu quả “hồ treo” cấp nước sinh hoạt cho nhân dân tại vùng khan hiếm ...

21/5/2020153 Lượt xem
Những năm qua, hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội luôn được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hà Giang quan tâm và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ...

15/5/2020604 Lượt xem
Ngày 15/5 tại Hà Nội, Liên hiệp Hội Việt Nam (LHHVN) và Uỷ ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội (UBKHCNMTQH) đã phối hợp tổ chức hội thảo “Góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ môi ...

13/5/202093 Lượt xem
Trong những năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần tư vấn, ...

29/4/2020142 Lượt xem
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi với nhiều điểm mới so ...

24/4/2020125 Lượt xem
Hội Nghề cá Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực: Khai thác, nuôi trồng, chế biến tiêu thụ và hậu cần dịch vụ thủy ...