8/5/20156363 Lượt xem
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) là một trong những cơ quan quản lý hệ thống báo chí lớn nhất Việt Nam hiện nay, có chức năng và nhiệm vụ ...

8/5/20153727 Lượt xem
Liên tục kể từ năm 1995 đến nay, Qũy Hỗ trợ sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã phối hợp với các Bộ, ngành tổ ...


4/5/20152311 Lượt xem
Ngày 24/4/2015, Hội Xây dựng phối hợp với Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn, phản biện đối với “Quy định quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật đô thị ...


27/3/20153409 Lượt xem
Với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và thực hành vừa qua, PGS.TS Nguyễn Ngọc Chương, Phó chủ tịch Tổng hội Cơ khí thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt ...