19/3/20032263 Lượt xem
Bản lĩnh của một nhà hoạt động chính trị, tâm hồn của nhà thơ và sự sắc sảo tinh tế của nhà báo đã để lại dấu ấn rất đậm nét trong tính cách và toàn bộ sự nghiệp sử ...

19/3/20031550 Lượt xem

19/3/20031604 Lượt xem
Giáo sư Hoàng Xuân Hãn là tấm gương sáng về lẽ sống làm người, về phẩm chất của người trí thức chân chính. Ông là một nhà khoa học bách khoa, đã cống hiến sáng tạo không biết mệt mỏi ...

19/3/20031786 Lượt xem

19/3/20031481 Lượt xem

19/3/20031462 Lượt xem

Ảnh của Vecca