11/8/2020377 Lượt xem
WE-AFEO mới được hình thành nên những năm đầu tiên tập trung kiện toàn tổ chức và cách thức hoạt động. Tuy nhiên Hội kỹ sư nữ một số nước ASEAN hoạt động khá tích cực, cung cấp nhiều dịch ...

11/8/2020391 Lượt xem
Tháng 6 năm 2012, từ thành công của Hội nghị “Phụ nữ trong khoa học, kỹ thuật và công nghệ” và Hội nghị giữa kỳ Liên đoàn các tổ chức kỹ sư Đông Nam Á (AFEO), cả hai sự kiện ...