Bà Nguyễn Thị Thanh Bình: Tâm huyết xây dựng mái nhà chung cho đội ngũ trí thức
05/11/2020 4:13 CH 334 lượt xem
Cỡ chữ +-

Với những nỗ lực trong công tác lãnh đạo Liên hiệp Hội, bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bình Định được nhận Bằng khen của Liên hiệp Hội Việt Nam; Giải thưởng Sáng tạo khoa học Công nghệ Việt Nam 2016; Bằng khen thành tích xuất sắc trong hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định giai đoạn 2013 – 2018 góp phần phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, và nhiều bằng khen cấp sở ngành khác. Vusta.vn đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Bình về những kết quả mà bà đã được trong những năm qua.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bình Định

P.V: Trải qua 7 năm đảm nhận cương vị Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định, bà có thể cho biết kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội trong giai đoạn 2018-2023?

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định: Sau Đại hội V (2018-2023), tôi cùng Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tập trung củng cố tổ chức thực hiện đề án kiện toàn bộ máy Liên hiệp Hội, thành lập các ban chuyên môn hoạt động theo đúng nhiệm vụ phân công; quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, nhân viên theo chức danh nhiệm vụ; xây dựng các quy chế làm việc của Liên hiệp Hội, của Ban Thường vụ và của Đảng đoàn Liên hiệp Hội ngày càng đi vào nề nếp; ký kết quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan Liên hiệp Hội và một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Liên hiệp Hội luôn chú trọng xây dựng, củng cố, phát triển các tổ chức hội thành viên, kết nối với nhau cùng hoạt động, trao đổi kinh nghiệm dưới mái nhà chung. Hằng năm, tôi cùng Ban thường vụ Liên hiệp Hội đôn đốc, nhắc nhở và hỗ trợ các Hội thành viên củng cố bộ máy tổ chức ngày càng ổn định,Đại hội nhiệm kỳ của các Hội thành viên được tổ chức theo đúng kỳ hạn; Chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan vận động thành lập các chi hội, hội, câu lạc bộ hoạt động góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Luôn quan tâm công tác phát triển tổ chức đi đôi với đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội thành viên. Từ năm 2013 đến nay, Liên hiệp Hội đã chủ động làm việc với sở Nội vụ về công tác củng cố phát triển Hội; đôn đốc, phối hợp các Hội thành viên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đúng thời gian qui định; thành lập Chi hội Nữ trí thức giúp chị em nữ cán bộ lãnh đạo có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác cũng như trong cuộc sống, qua đó nữ trí thức cũng đóng góp tiếng nói của mình trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; củng cố Trung tâm Tư vấn đầu tư và phát triển KH&CN đi vào hoạt động ổn định; theo dõi sâu sát và hỗ trợ kịp thời cho Trung tâm dưỡng sinh Trường sinh học và Trung tâm dưỡng sinh tâm thể tổ chức tập luyện theo đúng quy định, phát huy được hiệu quả của một phương pháp nâng cao sức khỏe cho nhân dân; phát triển được 6 hội và đơn vị trực thuộc tham gia là thành viên của Liên hiệp Hội, nâng tổng số hội, tổ chức  thành viên từ 26 (năm 2013) lên 32 (nay) bao gồm cả hội thành viên, tổ chức Khoa học công nghệ và đơn vị trực thuộc với khoảng 95.000 hội viên hoạt động trên tất cả các lĩnh vực.

P.V: Liên hiệp Hội luôn đặc biệt chú trọng tới tư vấn phản biện và giám định xã hội, bà có thể cho biết về kết quả đạt được?

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định: Tôi cùng Liên hiệp Hội nỗ lực, chủ động đăng ký, đề xuất với tỉnh để được giao tư vấn phản biện hàng chục các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; nội dung tư vấn, phản biện khá rộng, trên nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội, trong đó tập trung các vấn đề lớn có tầm vĩ mô như các qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qui hoạch phát triển ngành, các đề án, dự án tính chất chuyên môn sâu, có tác động trực tiếp đến người dân, môi trường… qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếng nói, vị thế của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đối với địa phương. Để công tác này triển khai theo đúng quy định; trên cơ sởQuyết định số 14/2014/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam,tôi đã chủ động đề xuất,  tham mưu cho tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Bình Định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 05/06/2015. Đây là văn bản pháp lý quan trọng giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, định hướng cho hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Bình Định hoạt động có hiệu quả.

Liên hiệp Hội đã xây dựng phần mềm hệ thốngcơ sở dữ liệu quản lý chuyên gia.Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên gia được thiết kế chặt chẽ và là hệ thống mở được cập nhật liên tục phục vụ hiệu quả trong công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội và cung cấp giám khảo phục vụ cho công tác chấm thi các Hội thi,Cuộc thi của tỉnh. Đến nay, hệ thống CSDL chuyên gia đã thu thập, quản lý hơn 300 chuyên gia trên 10 lĩnh vực khác nhau. Các chuyên gia này đã tích cực tham gia nhiều hoạt động do Liên hiệp Hội tổ chức: Tham gia trong các hội thảo tư vấn, phản biện; chấm các Cuộc thi Sáng tạo, Hội thi STKT, tham gia là thành viên xét duyệt, tuyển chọn các công trình tham dự Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam...

P.V: Vậy còn hoạt động khoa học và công nghệ thì thế nào thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định: hoạt động sáng tạo KH&CN, nghiên cứu và triển khai các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống đã chuyển mạnh sang nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật. Hằng năm, bản thân tôi cùng Liên hiệp Hội chủ động kết nối đội ngũ chuyên gia ở các lĩnh vực và các hội thành viên để triển khai nhiều đề tài nghiên cứu  với vai trò chủ trì hoặc phối hợp thực hiện, tập trung vào nhóm lĩnh vực: ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, y tế, du lịch, cải tiến dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính, xóa đói giảm nghèo... Từ đó, mỗi năm đều có nhiều đề tài nghiên cứu từ cấp cơ sở tới cấp Nhà nước được nghiệm thu đạt loại xuất sắc. Nhiều cán bộ KH&CN trong hệ thống Liên hiệp Hội có trình độ cao, một số đã nghỉ hưu nhưng vẫn tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu tại các đề tài, dự án do các hội thành viên thực hiện.

Thêm một hoạt động kháccũng góp phần quan trọng trong việc tập hợp trí thức khoa học và công nghệ; đó là hoạt động tôn vinh trí thức được tổ chức định kỳ 2 năm/ lần được Liên hiệp Hội Bình Định chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ.Tôi đã cùng Liên hiệp Hội chủ động chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban hànhnhững quyết định có tính chất quy phạm pháp luật, làm cơ sở đểtriển khai các hoạt động một cách thuận lợi: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 về việc ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về Khoa học và Công nghệ” của tỉnh; đãtham mưu tổ chức 2 lần tôn vinh trí thức nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 (lần thứ nhất năm 2016 tôn vinh 34 trí thức, lần thứ hai năm 2018 tôn vinh 62 trí thức). Năm nay, hoạt động tôn vinh trí thức lần thứ III của tỉnh cũng đã xét chọn 32 trí thức đủ điều kiện để vinh danh.

Trong 7 năm qua, tôi đã cùng Liên hiệp Hội và một số cơ quan liên quan tổ chức được 3 Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh với 205 giải pháp đăng ký tham gia, trong đó có 99 giải pháp đạt giải. Các giải pháp xuất sắc qua Hội thi cấp tỉnh được Liên hiệp Hội đề cử tham dự Hội thi STKT toàn quốc, năm 2015 đạt 1 giải ba, đặc biệt năm 2017 đã đạt được 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích; năm 2019 đạt 2 giải ba và 01 giải khuyến khích. Liên hiệp Hội Bình Định cũng được đánh giá là một trong những tỉnh, thành phố đạt thành tích cao trong các hội thi toàn quốc. Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng được tổ chức từ năm 2014, đến nay đã lan tỏa sâu rộng, được các em học sinh đón nhận và hăng hái tham gia. Số lượng và chất lượng các đề tài dự thi tăng lên đáng kể, đã có 7 đề tài đạt giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 11 và 12, 13, 14 gồm 2 giải nhì, một giải ba và 4 giải khuyến khích.

P.V: Với vai trò người đứng đầu Liên hiệp Hội và chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác thông tin, phổ biến kiến thức, bà có thể cho biết hoạt động này đạt kết quả như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định: Liên hiệp Hội đã ra Quyết định thành lập Ban biên tập, quy định chi nhuận bút cho Ban biên tập Bản tin và Quyết định thành lập Ban trị sự website và mức chi thù lao phù hợp theo quy định của UBND tỉnh.

Để việc xuất bản bản tin và duy trì hoạt động website có hiệu quả, hàng năm, tôi chỉ đạo Ban TT&PBKT lên kế hoạch chung, mỗi kỳ xuất bản đều có kế hoạch cụ thể, liên hệ đặt và nhận tin, bài thường xuyên với đội ngũ cộng tác viên ở các hội thành viên và một số sở, ban, ngành trong tỉnh. Thường xuyên tổ chức tập huấn cho cộng tác viên, qua đó nâng cao chất lượng thông tin được cung cấp và tạo mối quan hệ chặt chẽ với cộng tác viên. Đến nay, chúng tôi đã có được một đội ngũ cộng tác viên đông đảo từ các hội thành viên, các cơ quan đơn vị trong tỉnh và một số cộng tác viên ngoài tỉnh cũng quan tâm thương xuyên gửi tin, bài, hình ảnh về Ban biên tập. Để phục vụ nhu cầu truy cập của bạn đọc, nâng cao hình thức và chất lượng của kênh thông tin phổ biến kiến thức qua website; tôi đã chủ động chỉ đạo nâng cấp website với giao diện mới và nội dung phong phú hơn.

Nhờ đó, hình thức tuyên truyền của Liên hiệp Hội thông qua 02 kênh chính: Bản tin Khoa học và Kỹ thuật và Trang thông tin điện tử (website) bidiusta.binhdinh.gov.vn mang lại hiệu quả cao. Định kỳ 2 tháng/ kỳ xuất bản, đến nay Liên hiệp Hội đã xuất bản 39 kỳ bản tin, số lượng in 700 bản/kỳ phát hành rộng rãi trong và ngoài tỉnh, số lượng truy cập website không ngừng tăng lên, mỗi ngày có hơn 100 lượt truy cập,hiện đã có hơn3 triệu lượt, nội dung tin bài được cập nhật nhanh chóng, chính xác và kịp thời.Thông qua website và bản tin Khoa học và Kỹ thuật của Liên hiệp Hội, tiếng nói và những đóng góp của đội ngũ trí thức trong tỉnh cũng được tuyên truyền và phổ biến. Qua đó, trí thức cũng có cơ hội tìm kiếm nhiều thông tin về các Hội thi, giải thưởng, tôn vinh cấp tỉnh và cấp trung ương.

P.V: Cảm ơn bà về cuộc trao đổi, chúc cho Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định ngày càng phát triển hơn nữa!

Bài: ĐQ