Bà Bùi Kim Tuyến - Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm
12/11/2020 3:16 CH 942 lượt xem
Cỡ chữ +-

Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm - đó là nhận xét của nhiều người về bà Bùi Kim Tuyến, Trưởng Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Khi gặp bà, chúng tôi cảm nhận đằng sau vẻ điềm đạm, rắn rỏi là một con người có tác phong nhanh nhẹn, mẫu mực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Bà Bùi Kim Tuyến, Trưởng Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội, Liên hiệp Hội Việt Nam

Chia sẻ cùng vusta.vn, bà Bùi Kim Tuyến tâm sự, nhớ về Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất, tổ chức năm 2005, khi ấy, Liên hiệp Hội Việt Nam mới có 96 hội thành viên, trong đó có 57 hội ngành trung ương và 39 Liên hiệp hội địa phương. Đến nay, số hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam đã lên tới 152 hội thành viên, trong đó có 89 hội ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp hội ở cả 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Năm 2010, Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam” được trí thức đánh giá như một luồng gió mới đối với Liên hiệp Hội Việt Nam. Chỉ thị đã khẳng định vị thế chính trị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội có hệ thống 2 cấp từ trung ương tới các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thông qua Chỉ thị số 42-CT/TW, Đảng ta ghi nhận sự phát triển tổ chức và hoạt động, cũng như những đóng góp quan trọng vào sự phát triển đất nước của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên đã luôn tích cực, chủ động trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức để triển khai các hoạt động về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, phổ biến kiến thức góp phần vào phát triển đất nước, qua đó cũng từng bước nâng cao vai trò, vị thế của Liên hiệp Hội Việt Nam trong xã hội.

Bà Tuyến chia sẻ thêm, đến Đại hội thi đua yêu nước lần này,chúng tôi tự hào về sự thay đổi và lớn mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam. Đó là, các hội khoa học và kỹ thuật ngành toàn quốc với ưu thế có đội ngũ chuyên gia hùng hậu, đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành đã tham gia tích cực và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành, lĩnh vực. Thông qua các phương tiện truyền thông, hệ thống báo chí, xuất bản, các hội đã chủ động thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật cho nhân dân; các hội đã tổ chức tư vấn, phản biện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việ xây dựng nhiều chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án quan trọng của ngành, lĩnh vực. Trong những năm gần đây, một số hội ngành toàn quốc đã chủ động tham gia tiếp nhận và triển khai dịch vụ công.

Đối với Liên hiệp hội địa phương, từ chỗ chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm, đến nay đã có mỗi địa phương có bình quân 8-9 cán bộ để làm tốt công tác tập hợp và vận động trí thức; hàng năm, liên hiệp hội được tỉnh hỗ trợ kinh phí để chi các hoạt động thường xuyên và hoạt động chuyên môn; phần lớn các liên hiệp hội đã được lãnh đạo địa phương tin tưởng giao tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật. Nhiều liên hiệp hội địa phương có đại diện tham gia cơ cấu hội đồng nhân dân, đại diện cho khối trí thức trong tỉnh tham gia quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để xây dựng và phát triển địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên vẫn còn nhiều khó khăn như: địa vị pháp lý của Liên hiệp Hội Việt Nam chưa rõ ràng, trong khi các văn bản của Đảng khẳng định Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, nhưng văn bản quy phạm pháp luật chưa thể hiện điều đó trong các cơ chế chính sách đối với Liên hiệp Hội Việt nam và các hội thành viên; tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội Việt Nam từ trung ương đến địa phương còn chưa được mô hình thống nhất chung; Cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc cònthiếu thốn.

Khó khăn là vậy, nhưng tất cả các tổ chức, cá nhân trong hệ thống đều chung tay xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng vững mạnh. Mỗi đổi thay của Liên hiệp Hội Việt Nam đều ghi dấu ấn của các thế hệ lãnh đạo Liên hiệp hội Việt Nam, các hội thành viên và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

“Bản thân tôi, được làm việc trong môi trường mà phần lớn là đội ngũ trí thức, trong đó có nhiều nhà khoa học, nhiều chuyên gia đầu ngành, chính là môi trường thực sự thuận lợi, là những tấm gương sáng cả về “tài” và “đức” để chúng tôi học hỏi. Tôi luôn tự hào và cố gắng, nỗ lực để góp phần vào xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam ngày càng phát triển. Thời gian qua, được lãnh đạo phân công tham mưu về lĩnh vực tư vấn, phản biện và giám định xã hội, lĩnh vực hết sức quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, tôi và các anh chị em trong Ban đã cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Chúng tôi tham gia vào hỗ trợ các hội thành viên tiếp cận với các nguồn lực để triển khai hoạt động: kết nối chuyên gia của trung ương để giúp các liên hiệp hội địa phương phản biện các chương trình, đề án quan trọng của tỉnh, thành phố; kết nối các hội ngành toàn quốc và tổng hợp đề xuất các nhiệm vụ tư vấn, phản biện từ ngân sách nhà nước;Tham mưu lãnh đạo trong việc tổ chức các hội thảo tập huấn để các hội thành viên chia sẻ, học tập kinh nghiệm triển khai hoạt động tư vấn, phản biện một cách có hiệu quả. Đồng thời, tham mưu lãnh đạo tổ chức phản biện các vấn đề quan trọng như Khung chương trình sách giáo khoa; vấn đề an toàn hồ đập; đường sắt tốc độ cao Bắc Nam; Phát triển năng lượng tái tạo trọng bối cảnh đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường…”, bà Tuyến tâm sự.

Bà Tuyến cho biết thêm: “Thấm nhuần tư tưởng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, chúng tôi mong muốn, trong thời gian tới, hoạt động thi đua yêu nước của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, gắn phong trào thi đua với việc tôn vinh các trí thức tiêu biểu trong toàn hệ thống; gắn phong trào thi đua với công tác tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức phát huy sáng kiến góp phần vào sự phát triển đất nước”.

Bài, ảnh: HT