Quyết định 349/QĐ-LHHVN, ngày 04/5/2021, ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
01/06/2021 10:57 SA 190 lượt xem
Cỡ chữ +-