Quyết định số: 870/QĐ-LHHVN, ngày 28/08/2020, về việc công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận khóa III (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
01/09/2020 4:23 CH 86 lượt xem
Cỡ chữ +-