Quyết định số: 867/QĐ-LHHVN, ngày 28/08/2020, về việc công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Trắc địa – Bản đồ - Viễn thám Việt Nam khóa V (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
01/09/2020 4:19 CH 74 lượt xem
Cỡ chữ +-