Quyết định số: 861/QĐ-LHHVN, ngày 28/08/2020, về việc công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Khoa học Công nghệ Chè Việt Nam khóa III (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
01/09/2020 3:17 CH 69 lượt xem
Cỡ chữ +-